Headerafbeelding

Bestuursontwikkeling

De groepsbesturen in je regio verder ontwikkelen en het regionale besturennetwerk hechter maken? Wil je je bestuurskracht versterken samen met andere besturen uit de regio? Wil je in korte geïnspireerd worden door andere groepen? Op zoek naar hoe je aan de slag kan met de cultuur, structuur en strategie van je bestuur? Doe dan mee met bestuursontwikkeling. Voor ontmoeting en verdieping van jullie bestuurskracht.

Praktische informatie

Hoe lang duurt het?4 dagdelen verspreid over een half jaar en eigen actiepunten in het bestuur
Wanneer is het?Zodra minimaal drie besturen willen meedoen
Waar kan ik meer informatie vinden?Neem contact op met je eigen regio en lees hier meer
Zijn er kosten aan verbonden?Nee, behalve eventuele reiskosten en eten/drinken

Toelichting

Workshops, praktijkvoorbeelden én uitwisseling bieden verdieping om te groeien tot een ster(k) bestuur. Bestuursontwikkeling draagt bij aan samenwerking en verbinding binnen een regio door vorming van een hecht besturennetwerk.

De vier dagdelen (vaak avonden) zijn gericht op vier thema’s.

  1. De rollen en taken die je als bestuursteam hebt en waartoe je als bestuur dient.
  2. De structuur: hoe organiseer je je groep?
  3. De strategie: hoe kom je tot een meerjarenplanning en hoe krijg je die samen uitgevoerd?
  4. De cultuur: wie wil je zijn als bestuur en als groep? Hoe ga je om met je vrijwilligers?

Je krijgt diverse theorieën en veel praktische tools aangereikt om met de thema’s te ‘spelen’. Er is veel aandacht voor onderlinge uitwisseling en oefenen. Los van de dagelijkse werkelijkheid met elkaar kijken naar je eigen bestuurskracht. De ervaring leert dat besturen elkaar daarna makkelijker kunnen vinden binnen de regio.

Goed om te weten: een ster(k) bestuur is één van de vijf succesfactoren van een goed lopende groep. (zie groepsontwikkeling). Het is handig te zorgen dat je tussen de bijeenkomsten in, een bestuursvergadering hebt waar je nog even door kunt praten over het thema en je eigen actiepunten. Soms is er een opdracht om je daarbij te helpen. Juist door tussendoor samen te werken verrijk je de ervaring en ontstaat bestuurskracht.

Een traject Bestuursontwikkeling vraag je aan bij je regio. Het landelijke team Bestuursontwikkeling kan daarin ondersteunen: sterbesturen@scouting.nl. Je kanhet hele traject met het voltallige bestuur doen, maar je kan ook met een kleinere wisselende delegatie komen. Door tussendoor met het hele bestuur aan de actiepunten te werken zorg je dat iedereen mee ontwikkeld richting een ster(k) bestuur.

Scouting toekomstproof