Headerafbeelding

Folder Scouting in de samenleving

Wil je externen duidelijk maken waarom de maatschappij baat heeft bij sterke Scoutinggroepen? Gebruik dan deze folder.

Hoe lang ben je er mee bezig?5 minuten
Waar is het verkrijgbaar?Te downloaden onderaan deze pagina of te bestellen bij de ScoutShop
Zijn er kosten aan verbonden?Alleen verzendkosten als je besteld bij de ScoutShop

Toelichting

Folder voor relaties van Scouting Nederland en Scoutinggroepen over hoe de maatschappij baat heeft bij sterke Scoutinggroepen.
De folder geeft een beeld wat we betekenen op de gebieden ‘jeugd en leren’, ‘jeugd en vrijwilliger’, ‘jeugd en maatschappij’ en ‘jeugd en groen’.

Scouting toekomstproof