Headerafbeelding

Presentatie toekomstvisie en toekomstthema's

Wil je in het algemeen iets vertellen over de Toekomstvisie en Toekomstthema’s? Zoek je iets wat kant en klaar is en/of aangepast kan worden op jouw eigen situatie en doelgroep? Deze presentatie geeft je een mooie basis.

Hoe lang ben je er mee bezig?10 tot 30 minuten
Waar is het verkrijgbaar?De presentatie is te downloaden onderaan deze pagina

Toelichting

In deze presentatie wordt stapsgewijs toegelicht wat de toekomstvisie is en wat de thema’s zijn die we daarbij hebben gekozen. Bij elk toekomstthema worden enkele voorbeelden genoemd om beeld te krijgen van wat er onder die toekomstthema’s wordt verstaan. Wie weet kan je deze voorbeelden zelfs wel aanpassen op de doelgroep voor wie jij de presentatie verzorgd.
Op het eind wordt je uitgenodigd om te kijken welk thema jij voor je eigen team graag zou willen kiezen om er me aan de slag te gaan.
Verder krijg je een overzicht van de QR-codes die verwijzen naar de netwerken op facebook, waar je inspiratie kunt vinden en ervaringen kan delen.

Deze presentatie kan in combinatie met het Escapespel worden gebruikt.
Kortom een basispresentatie die je aan je eigen doel en doelgroep kan aanpassen.

Scouting toekomstproof