Headerafbeelding

Groepsontwikkeling

Inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je groep om de kwaliteit te kunnen verbeteren? Een beeld krijgen van wat jeugdleden, ouders en vrijwilligers vinden van jouw groep? In Programma Groepsontwikkeling worden alle vrijwilligers betrokken bij het bepalen met welke van de 5 succesfactoren de groep aan de slag wil om de kwaliteit te verbeteren.

Praktische informatie

Hoe lang ben je er mee bezig?2 tot 4 maanden doorlooptijd waarin in ieder geval 2 workshops van 3,5 uur zitten
Wanneer kan ik meedoen?Dat bepaal je zelf
Waar kan ik meer informatie vinden?Hier vind je meer informatie 
Op welke manier kan ik het leren?Met behulp van de stappen van programma Groepsontwikkeling onder begeleiding van een coach

Toelichting

Het programma Groepsontwikkeling brengt de groep in kaart op basis van de 5 succesfactoren: 

  • Spel; 
  • Vrijwilligers; 
  • Accommodaties & materiaal; 
  • Bestuur & organisatie; 
  • Financiën.

Het traject wordt procesmatig begeleid door een coach en begint met een intake. Door middel van een enquête met vragenlijsten voor jeugdleden, ouders en vrijwilligers krijgt de groep een beeld van wat ze van de groep vinden.

In twee workshops worden met alle vrijwilligers samen de aandachtspunten bepaald en de verbeteracties. Aan het einde van het traject is er een versterkt groepsgevoel, een duidelijk beeld hoe jeugdleden, ouders en vrijwilligers de groep ervaren, is er een beter idee van waar de groep staat ten opzichte van andere groepen en heeft de groep een stappenplan om te werken aan de verbeterpunten.

Scouting toekomstproof