Headerafbeelding

Visueel overzicht geschiedenis Scouting Nederland

Behaalde resultaten in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst? Maar wel een mooie Scouting-basis. Wil jij een kort overzicht van de geschiedenis? Wil jij weten waar we vandaan komen? Wat uit de geschiedenis geldt nog steeds?

Praktische informatie

Wat is het?Webpagina
Hoe lang duurt het kijken of lezen?5 minuten
Waar kan ik het vinden?Op deze pagina
Waar kan ik er meer over lezen?Bezoek de site van het Scoutingmuseum

Toelichting

Als je naar de toekomst op weg bent, is het soms ook interessant waar we als vereniging vandaag komen. We zijn een vereniging met een enorme historie. We bestaan tenslotte al meer dan 100 jaar.
Wat altijd is gebleven is dat we een vereniging zijn die er is voor jongeren om hen zowel een ‘plezierige tijdsbesteding’ te bieden als ook ‘ontwikkeling’.
Via dit visuele overzicht krijg je een hele beknopt beeld van de geschiedenis. Zowel Scouting wereldwijd als ook in Nederland.

(Veel) meer weten? Bezoek dan eens één van de Scoutingmusea.

Scouting toekomstproof