Headerafbeelding

Praktijk- & groepsbegeleiders en Scouting Academy 2.0

Er is in Scouting Academy 2.0 een gecombineerde kwalificatiekaart SA 2.0 voor groepsbegeleiders en praktijkbegeleiders. Zie ook de bijbehorende inhoudelijke toelichting en de routekaart. Nieuw in Scouting Academy 2.0 is dat gekwalificeerde praktijkbegeleiders zelf de kwalificaties voor (bege)leiding, teamleider en op kamp kunnen toekennen. Voor praktijkbegeleiders die nog niet gekwalificeerd zijn blijft de route via de praktijkcoach geldig.

Opbouw van de kwalificatie

Kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0

In Scouting Academy 2.0 werken we met 1 kwalificatiekaart voor alle speltakken. Deze kwalificatiekaart beschrijft de deelkwalificaties en competenties voor de leidinggevende, teamleider en op kamp/bivak kwalificatie. In de toelichting op de kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0 staat voor jou als praktijkbegeleider veel informatie over de nieuwe kwalificatiekaart en dit document is bedoeld als vervanging van de huidige toelichting op de kwalificatiekaart. Daarnaast is er een gecombineerde kwalificatiekaart SA 2.0 voor groepsbegeleiders en praktijkbegeleiders, met een bijbehorende inhoudelijke toelichting en routekaart.

De opbouw van de nieuwe kwalificatiestructuur is hetzelfde: er zijn drie kwalificaties, namelijk voor (bege)leiders, teamleiders en Op kamp. De deelkwalificaties die nodig zijn voor kwalificatie zijn wel veranderd. Voor iedere deelkwalificatie bestaat een aparte inhoudelijke toelichting. Hieronder zie je een overzicht van de deelkwalificaties en kun je doorklikken naar de inhoudelijke toelichting van de deelkwalificatie.

Kwalificatie leiding

Het gekwalificeerd niveau voor leidinggevende bestaat uit de volgende deelkwalificaties:

Kwalificatie Op kamp

Voor de kampkwalificatie zijn er aanvullende eisen voor de volgende deelkwalificaties. Deze aanvullende eisen kun je terugvinden in de kwalificatiekaart. Op dit moment is de inhoud van de inhoudelijke eisen nog niet beschreven in de inhoudelijke toelichtingen (zie hierboven).

  • Programma uitvoeren
  • Begeleiden jeugdleden
  • Scoutingvaardigheden
  • Scoutingkennis
  • Programma voorbereiden

Kwalificatie teamleider

Het gekwalificeerd niveau voor teamleiders bestaat uit de volgende deelkwalificaties:

Kwalificatieproces

De rol van de praktijkbegeleider blijft om leiding te begeleiden naar kwalificatie. Samen met de leiding houdt je bij hoe ver de ontwikkeling is. Als de leider volledig competent is op alle onderdelen van de deelkwalificatie registreert de praktijkbegeleider dit in SOL. Zijn alle deelkwalificaties van een kwalificatie behaald, dan zijn er twee opties:

  1. Gekwalificeerde praktijkbegeleiders kunnen zonder tussenkomst van een praktijkcoach de kwalificatie toekennen. Vanzelfsprekend blijft het wel mogelijk om de praktijkcoach te vragen om de beoordeling te toetsen.
  2. Niet gekwalificeerde praktijkbegeleiders vragen de kwalificatie aan bij de praktijkcoach van de regio. Alleen de praktijkcoach kan deze aanvraag beoordelen en toekennen.

Let op! Toekennen en aanvragen zijn in SOL nogal verschillend van elkaar. Voor toekennen gebruik je dezelfde manier als deelkwalificaties. Voor aanvragen gebruik je de blauwe knop 'Nieuwe aanvraag' rechts onderin. In het Infoblad kwalificeren in SA2.0 lees je hoe je dit kunt doen. Er zijn ook instructievideo's op youtube te vinden over toekennen en aanvragen. Hoewel deze niet helemaal up-to-date zijn, klopt het proces nog wel.