Headerafbeelding

Praktijkbegeleiders en Scouting Academy 2.0

Er zijn in Scouting Academy 2.0 op dit moment geen aanpassingen in de functiebeschrijving, kwalificatiekaart of routekaart voor de praktijkbegeleider. Wel nieuw in Scouting Academy 2.0 is dat gekwalificeerde praktijkbegeleiders zelf de kwalificaties voor (bege)leiding, teamleider en op kamp kunnen toekennen. Praktijkbegeleiders zonder kwalificatie houden voor het kwalificeren van leiding de oorspronkelijke route aan: de praktijkcoach toetst de kwalificatieaanvraag. De deelkwalificaties voor (bege)leiders, teamleiders en Op kamp zijn aangepast. Ook de bijbehorende materialen zoals de kwalificatiekaart en de toelichting hierop zijn nieuw. In de toelichting op de kwalificatiekaart 2.0 vind je uitgebreide informatie over de opzet en het proces.

Opbouw van de kwalificatie

De opbouw van de nieuwe kwalificatiestructuur is hetzelfde: er zijn drie kwalificaties, namelijk voor (bege)leiders, teamleiders en Op kamp. De deelkwalificaties die nodig zijn voor kwalificatie zijn wel veranderd.  De opbouw zier er uit als volgt. Voor iedere deelkwalificatie bestaat een aparte inhoudelijke toelichting. Hieronder zie je een overzicht van de deelkwalificaties en kun je doorklikken naar de inhoudelijke toelichting van de deelkwalificatie.

Kwalificatie leiding

Het gekwalificeerd niveau voor leidinggevende bestaat uit de volgende deelkwalificaties:

Kwalificatie Op kamp [[[waar staan de aanvullende eisen voor Op kamp?????]]]

Voor de kampkwalificatie zijn er aanvullende eisen voor de volgende deelkwalificaties. Je vindt deze aanvullende eisen terug in dezelfde toelichtingen als genoemd bij kwalificatie leiding:

  • Programma uitvoeren
  • Programma evalueren
  • Begeleiden jeugdleden
  • Scoutingvaardigheden
  • Scoutingkennis
  • Programma voorbereiden

Kwalificatie teamleider

Het gekwalificeerd niveau voor teamleiders bestaat uit de volgende deelkwalificaties:

Kwalificatieproces

De rol van de praktijkbegeleider blijft om leiding te begeleiden naar kwalificatie. Samen met de leiding houdt je bij hoe ver de ontwikkeling is. Als de leider volledig competent is op alle onderdelen van de deelkwalificatie registreert de praktijkbegeleider dit in SOL. Zijn alle deelkwalificaties van een kwalificatie behaald, dan zijn er twee opties:

  1. Gekwalificeerde praktijkbegeleiders kunnen zonder tussenkomst van een praktijkcoach de kwalificatie toekennen. Vanzelfsprekend blijft het wel mogelijk om de praktijkcoach te vragen om de beoordeling te toetsen.
  2. Niet gekwalificeerde praktijkbegeleiders vragen de kwalificatie aan bij de praktijkcoach van de regio. Alleen de praktijkcoach kan deze aanvraag beoordelen en toekennen.

Let op! Toekennen en aanvragen zijn in SOL nogal verschillend van elkaar. Voor toekennen gebruik je dezelfde manier als deelkwalificaties. Voor aanvragen gebruik je de blauwe knop 'Nieuwe aanvraag' rechts onderin. Er zijn instructievideo's op youtube te vinden over toekennen en aanvragen. Hoewel deze niet helemaal up-to-date zijn, klopt het proces nog wel.