Headerafbeelding

Verschil groepsbegeleider en praktijkbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider of coach van de leidinggevende in het reilen en zeilen van de teams, bijvoorbeeld als het gaat om de bezetting. De praktijkbegeleider houdt zich bezig met de kwaliteit en de ontwikkeling van de teams en de leiding. De groepsbegeleider zit in het bestuur als 'vertegenwoordiging' van de leidingteams en onderhoudt de
contacten met het bestuur en de teams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur en werkt samen met de groepsbegeleider.

Taken van de groepsbegeleider

 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers hoe het gaat.
 • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.
 • Samenwerking met de praktijkbegeleider.

Taken van de praktijkbegeleider

 • Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Beoordelen van de competenties.
 • Aanvragen van kwalificatiebeoordelingen bij de praktijkcoach.
 • Organiseren van de benodigde activiteiten die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling of leertraject.
 • Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod.
 • Afstemming met de groepsbegeleider.

Scouting Academy