Headerafbeelding

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider begeleidt en beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om de kwaliteit te leveren die ten goede komt aan het spel en de hele Scoutinggroep? Je coacht en motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen. De functieprofielen en kwalificatiekaarten helpen om inzichtelijk te krijgen welke competenties (het geheel aan vaardigheden, kennis en houding over een onderwerp) er nodig zijn om een (deel)kwalificatie te behalen. Als de praktijkbegeleider akkoord is met de behaalde competenties die nodig zijn voor een kwalificatie, dan neemt hij contact op met de praktijkcoach van de regio. Deze doet in samenspraak met de praktijkbegeleider de eindbeoordeling en geeft de kwalificatie af. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina over het kwalificatieproces of ga naar Tools praktijkbegeleider. Een praktijkbegeleider is niet hetzelfde als een groepsbegeleider.

Wat ga je doen als praktijkbegeleider?

Draagvlak creëren voor Scouting Academy in je groep

In sommige groepen is er niet veel animo voor training en opleiding. Vrijwilligers zijn al druk genoeg met de opkomsten en de algemene gang van zaken in de groep. De tijd om ook nog trainingen te volgen, ontbreekt.

Het kan ook zijn dat men de noodzaak niet ziet en vindt dat alles goed gaat. Als praktijkbegeleider is het dan lastig om je taak vorm te geven. Als men echt niet wil, zal het een zware klus worden. Iets ‘willen’ begint bij de persoon zelf. ‘Verplicht’ leren zal in veel gevallen geen vruchten afwerpen.

Begin bij degenen die wel interesse hebben. Ga hiermee aan de slag en de kans bestaat dat anderen hierdoor gemotiveerd raken. Houd op de groepsraad of op een ander moment een korte presentatie over Scouting Academy en steek vooral in op: niet dubbelop leren, de competenties die men al heeft kunnen meteen worden afgetekend, 'training is een middel, geen doel' en wellicht kan er een training op de groep gegeven worden. Eventueel koppel je er een maaltijd of andere leuke activiteit aan.

Ook kun je starten met een speltakteam dat wel wil. Het zou kunnen dat andere teams gemotiveerd worden van de resultaten en het enthousiasme. Begin op microniveau en daar waar de kansen liggen.

Kwalificeren van leiding en speltakteams

Als praktijkbegeleider heb je de taak om de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers te bewaken en te optimaliseren. Wat je onder andere gaat doen, is in gesprek gaan met de leidingteams, de leidinggevenden en de groepsbegeleider.

  1. Je inventariseert binnen je groep (via Scouts Online) welke kwalificaties iedere leidinggevende al heeft of welke trainingen er al gevolgd zijn. Deze inventarisatie moet je handmatig doen. In SOL kun je wel via managementinformatie wel de kwalificaties per speltak bekijken. Je gegevensbeheerder of secretaris kan deze raadplegen. Vervolgens maak je een inventarisatie van iedere speltak op basis van het teamprofiel.
    Welk niveau heeft het team en waar staan ze ongeveer? Je kunt vaststellen welke kwalificaties er al zijn of bijna zijn en informeert bij de groepsbegeleider naar zijn ideeën over het functioneren van de verschillende speltakteams. Ook kun je kijken naar de groei van de speltak. De gegevensbeheerder kan voor jou de leden(groei)informatie uit Scouts Online halen. Een stijging of daling van het ledenaantal zou iets over de kwaliteit van het spel en de speltak kunnen zeggen. Dit hoeft niet per se. Je hebt nu een aardig beeld van de kwaliteiten van de teams, hun verbeterpunten en voor welke functies er gekwalificeerde leidinggevenden moeten komen.
  2. Je gaat in gesprek met de verschillende speltakteams. Je neemt het teamprofiel als uitgangspunt en bekijkt met de leiding op welk niveau zij zichzelf zien. Vervolgens laat je zien hoe de speltak ervoor staat zoals jij het ziet.
  3. Je gaat een TOP maken voor het team: een TeamOntwikkelPlan. Waar wil het team staan over één Scoutingseizoen? Wie heeft welke functie en wil of kan zich hiervoor kwalificeren? Je maakt een tijdspad
    waarin duidelijk wordt hoe de route voor de leidinggevenden eruit gaat zien: voor hun persoonlijke kwalificatie of voor specialistische vaardigheden of verdieping, zoals EHBO, pionieren, etc.
  4. Je voert de gesprekken in het team of met een leidinggevende apart. Je kijkt met elke leidinggevende, die het ontwikkeltraject instapt, wat er nog gedaan moet worden.
  5. Traject bewaken: tijdens de opleiding van de diverse leidinggevenden houd je het traject in de gaten. Je hebt een tussenevaluatie of voortgangsgesprek met de individuele personen, maar ook met het hele speltakteam. Zijn ze nog op de goede weg? Hoe zit het met de groei en het spelaanbod?

Individuele ontwikkelingstrajecten begeleiden

Naast het traject om de kwaliteit van de speltakteams te optimaliseren, kan het ook zijn dat je persoonlijke verzoeken krijgt van vrijwilligers die zich ergens in willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor hun studie of werk of omdat ze het leuk vinden. Met deze vrijwilligers kun je ook een TOP (TalentOntwikkelPlan) maken en hen hiermee begeleiden. Misschien willen ze een kwalificatie voor teamleider halen (ook al is er nu geen vacature teamleider) of willen ze grote activiteiten organiseren en hiervoor eerst meer leren over dit onderwerp.

Ook kun je samen met de groepsbegeleider nieuwe leidinggevenden werven. Naast het functieprofiel is er ook een wervingsprofiel voor leidinggevenden. Het wervingsprofiel geeft de kaders aan van de functie: waar moet je aan voldoen en wat zijn je taken? Dit wervingsprofiel kan de groep ook gebruiken als vacature bij het zoeken naar nieuwe leidinggevenden. Het functieprofiel gaat dieper in op de taken en de competenties die je nodig hebt om verantwoord (bege)leiding te kunnen geven.

Wat moet je doen om praktijkbegeleider te worden?

Er is geen opleiding of cursus voor praktijkbegeleiders die je kan volgen en waarmee je vervolgens meteen aan de slag kan. Als praktijkbegeleider ga je samen met de praktijkcoach van je regio aan de slag met je kwalificatie. Je doorloopt de kwalificatiekaart voor praktijkbegeleider en gaat aan de slag met alle competenties die daar op genoemd worden. Beschik je over deze competenties, dan zal je praktijkcoach zorgen dat je in Scouts Online gekwalificeerd wordt als praktijkbegeleider. Wat deze competenties allemaal zijn en hoe alles in zijn werk gaat, kun je lezen in de Kwalificatiekaart en toelichting. In het Functieprofiel praktijkbegeleider kun je lezen wat de taken en benodigde competenties van een praktijkbegeleider zijn. Het Wervingsprofiel praktijkbegeleider kan door groepen gebruikt worden voor het werven van een nieuwe praktijkbegeleider.

Waar kan ik praktijkbegeleider worden?

Heb je interesse om aan de slag te gaan als praktijkbegeleider bij een Scoutinggroep? In onze groepenzoeker kun je zoeken naar Scoutinggroepen bij jou in de buurt, of ga langs bij de Scoutinggroep van jouw voorkeur en geef aan dat je interesse hebt om praktijkbegeleider te worden!

Tools Groepsbegeleider

Verschil groepsbegeleider en praktijkbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider of coach van de leidinggevende in het ...

Scouting Academy