Headerafbeelding

Kwalificatieproces groepsbegeleiders

Net als leiding en praktijkbegeleiders kan de groepsbegeleider zich ontwikkelen tot gekwalificeerd groepsbegeleider. Voor deze kwalificatie zijn een kwalificatiekaart, toelichting en een routekaart beschikbaar.

Kwalificatieproces

De groepsbegeleider wordt bij voorkeur begeleid door de praktijkbegeleider. Als de situatie hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. Kijk in dat geval wie de groepsbegeleider het beste kan begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iemand binnen het bestuur. Als je er niet uitkomt, kun je de praktijkcoach van je regio benaderen en vragen om maatwerkadvies.

Wanneer een groepsbegeleider naar de mening van zijn (praktijk)begeleider over alle benodigde deelkwalificaties beschikt, kunnen de deelkwalificaties door de praktijkbegeleider in Scouts Online worden toegekend en kan een kwalificatieaanvraag worden gedaan bij de praktijkcoach van de regio.

Benodigde deelkwalificaties

Benodigde deelkwalificaties voor de kwalificatie groepsbegeleiders:

Basis:

  • Groepsbegeleiderscompetenties (27068)

Aangevuld met minimaal 3 van deze:

  • Kennis van scouting - Bestuurscompetenties (27061) 
  • Bemiddelen - Bestuurscompetenties (27062)
  • Diversiteit - Bestuurscompetenties (27063)
  • Planning en organisatie - Bestuurscompetenties (27064)
  • Veiligheid - Bestuurscompetenties (27065)
  • Bevorderen van de samenwerking - Bestuurscompetenties (27066)
  • Samenwerken als bestuur - Bestuurscompetenties (27067)

Beoordelen aanvraag

Bij een aanvraag voor een kwalificatie groepsbegeleider kijkt de praktijkcoach of de betreffende groepsbegeleider inderdaad over de benodigde competenties beschikt. Als de praktijkcoach het assessment positief beoordeelt, dan kent de praktijkcoach de kwalificatie Gekwalificeerd groepsbegeleider (27060) toe in Scouts Online.

N.B. Als een praktijkcoach van zichzelf vindt dat hij nog niet alle kennis zelf in huis heeft om een goede beoordeling te doen, dan kan hij iemand uit zijn omgeving vragen voor ondersteuning, denk hierbij aan een opleider of een regio-HRM’er.

Kwalificatie wel of niet verplicht?

Een groepsbegeleider is niet verplicht om gekwalificeerd te raken. Ook is een groepsbegeleider niet verplicht om alle taken op de kwalificatiekaart uit te voeren binnen zijn groep. Het kan voorkomen dat er binnen een groep andere afspraken worden gemaakt. Wil een groepsbegeleider zichzelf ontwikkelen? Dan kan hij de kwalificatiekaart gebruiken als leidraad. Als een groepsbegeleider gekwalificeerd wil worden, doorloopt deze het kwalificatieproces en zijn wel alle competenties op de kwalificatiekaart onder 'Groepsbegeleiderscompetenties' verplicht om te ontwikkelen.

Scouting Academy