Headerafbeelding

Veelgestelde vragen Scouting Academy

Algemene vragen over Scouting Academy

 • Het Scoutingspel is niet zomaar een spelletje. Het is een middel om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Deze ontwikkeling wordt begeleid door duizenden vrijwilligers uit het hele land. En van al deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij kwalitatieve begeleiding geven aan hun jeugdleden. Scouting Academy stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers.

  Waarom?

  • Om op een verantwoorde manier het spel te kunnen spelen;
  • Om meetbare kwaliteit binnen de groepen te bevorderen;
  • Om veilig en goed spel met plezier te beleven.
 • Natuurlijk, graag zelfs! Voor meer informatie over Scouting Academy kun je in de regio informeren wie de praktijkcoach is. Als de regio geen praktijkcoach heeft, kun je de trainerscoördinator vragen. Zij zijn samen in de regio actief met Scouting Academy en kunnen jou op weg helpen.

  Als je niet verder komt, kun je een mail sturen aan scoutingacademy@scouting.nl. Je krijgt dan een advies hoe je nu verder aan de slag kunt. Je kunt ook bij een andere Scoutinggroep in de buurt informeren als je in de regio niet verder komt. In de meeste regio’s staat Scouting Academy inmiddels op de kaart!

 • Je bent al hartstikke goed bezig, want de meest gestelde vragen kun je hier al doorlezen. Ga in je groep naar de praktijkbegeleider en vraag hoe hij of zij jou verder kan helpen.

  Samen ga je binnen je groep kijken naar over welke ervaringen en kwaliteiten je al beschikt. Vervolgens ga je jouw competenties aanvullen of versterken door bijvoorbeeld het volgen van trainingen, het opdoen van ervaring of het lopen van stage.

 • Nee, een persoon hoeft alleen aan het basisniveau voor leiding te voldoen. Wat dit inhoudt, vind je op de diverse kwalificatiekaarten van Scouting Nederland. Je hoeft niet direct competent te zijn als je leidinggevende wordt. De beschrijving hoe iemand leidinggevende kan worden, is omschreven in Module 3: Scouting Academy.

  In het kort:

  1. Intakegesprek door de groepsbegeleider.
  2. Introductie binnen het team (groepsbegeleider en teamleider).
  3. Bespreken in de groepsraad: nadat in de groepsraad is besproken dat een persoon leidinggevende mag worden, is diegene basisleidinggevende.
   Daarbij moet diegene wel voldoen aan het basisniveau:
  • Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
  • Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.
  • Bereid zijn de voor de functie geldende competenties te ontwikkelen.
 • Binnen een groep zijn natuurlijk meer mensen actief dan alleen de leidinggevenden. Ook voor deze vrijwilligers biedt Scouting Academy de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

  Je kunt ook deelnemen aan workshops die speciaal voor jouw functie geschikt zijn (workshop voor startende groepsbegeleiders bijvoorbeeld) en je kunt ook iemand vragen die jou wil coachen in de functie, om zo nog beter te worden. Dit kan de praktijkbegeleider zijn, een andere vrijwilliger met dezelfde functie, iemand van buiten de vereniging, etc.

  De praktijkbegeleider in je groep of de praktijkcoach in de regio kan je hierover verder informeren.

Kwalificatie behalen, modules en trainingen

 • Een kwallificatiekaart is een hulpmiddel en mogelijk een gespreksmiddel om te bespreken waar je staat als kaderlid. Waar wil jij je nog in ontwikkelen en wat zou je nog meer willen leren om het spel van Scouting beter te kunnen spelen, zodat kinderen nog meer plezier krijgen?

 • In eerste instantie volg je trainingen in je eigen regio. Als bepaalde trainingen niet worden aangeboden in je eigen regio, is het mogelijk om contact op te nemen met een andere regio om daar een training te volgen. Voor de langere termijn zijn jij, je groep en de andere groepen in je regio er echter wel bij gebaat om een goed lopende regio op te zetten.

  Mocht het dicht bij huis echt niet lukken om dit te realiseren, neem dan contact op via scoutingacademy@scouting.nl.

 • Neem contact op met het trainersteam van de regio (of een andere organisatie) waar je de training hebt gevolgd. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking in Scouts Online.

 • In Scouts Online wordt achter de kwalificatie vermeld wie de kwalificatie heeft toegekend. Als je meer wilt weten over de toekenning van de kwalificatie, moet je contact opnemen met de organisatie die de kwalificatie heeft toegekend.

 • Ja, stuur een mailtje naar scoutingacademy@scouting.nl met informatie over je oude erkenning en/of bewijs en je lidnummer. We kunnen de erkenning dan verwerken in Scouts Online.

 • Maak dit probleem bespreekbaar binnen de groep. Probeer het eens met je groepsbegeleider of een andere bestuurder te bespreken. Als het echt escaleert, zou je contact kunnen opnemen met de praktijkcoach van je regio.

 • Om als (bege)leiding of teamleider gekwalificeerd te worden, moet er een praktijkbegeleider worden aangesteld binnen de groep. Hoe kom je aan een praktijkbegeleider? Bespreek het in de groepsraad en kijk naar personen die daarvoor geschikt zijn. Mensen die gezien hun ervaring deze rol doorgaans goed kunnen vervullen, zijn (oud-)groepsbegeleiders of ervaren teamleiders.

 • Voor het logeren met bevers of op kamp gaan met welpen en scouts is er de kwalificatiekaart ‘Op kamp’. Om die kwalificatie te behalen, neem je deze kwalificatiekaart met je praktijkbegeleider door en bepaal je wat je nog moet leren voor de kwalificatie. Ook stem je af waar je wat gaat leren. Dit kan door middel van de trainingen die gegeven wordt in de regio. Als je nog maar een paar deelkwalificaties moet verwerven, dan kun je kijken of er workshops of trainingen zijn specifiek voor één of meerdere deelkwalificaties.

  Je praktijkbegeleider vraagt uiteindelijk voor jou de kwalificatie aan bij de praktijkcoach.

  De kampkwalificatie is niet verplicht, maar er wordt wel geadviseerd dat meerdere teamleden de kwalificatie bezitten. Het wel of niet bezitten van je kwalificatie heeft geen gevolgen voor verzekeringen.

 • Op de landelijke raad van 14 december 2019 is door de raadsleden het besluit genomen om per 1-1-2020 te stoppen met de landelijke ondersteuning voor MBL en binnen Scouting Nederland alleen nog met CWO als opleidingssysteem door te gaan. De MBL's die in Scouts Online staan, blijven staan. Wil je meer lezen over dit besluit en de aanleiding, klik dan hier. Voor vragen omtrent CWO kun je terecht bij je eigen regio / admiraliteit of mailen naar cwo@scouting.nl.

Praktijkbegeleiders

 • Voor de praktijkbegeleider is er een functieomschrijving en een wervingsprofiel, voor de groepsbegeleider alleen een wervingsprofiel. In het kort komt het hier op neer:

  De groepsbegeleider is de begeleider of coach van de leiding in het algemeen. Hierbij kun je denken aan: hoe gaat het in de teams qua samenwerken, is de bezetting van de teams op orde, zijn er problemen met ouders, etc.

  De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit en ontwikkeling van de teams en de vrijwilligers zelf.

  De groepsbegeleider en de praktijkbegeleider werken wel samen, juist omdat ze elkaar kunnen versterken met het totale belang van kwaliteit en goede sfeer in de groep. Ook zullen ze zaken tegenkomen die beter door de ander opgepakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende die aan de prakijkbegeleider aangeeft dat hij of zij wel toe is aan een nieuwe speltak. De groepsbegeleider kan dit dan verder oppakken.

  De groepsbegeleider zit in het bestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen bestuur en teams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur, maar is wel onderdeel van de groepsraad. De praktijkbegeleider wordt door de groepsraad gekozen en heeft stemrecht.

 • Elke groep heeft een praktijkbegeleider nodig om binnen de groep met Scouting Academy aan de slag te gaan. Maar het blijft voor veel groepen lastig om iemand te vinden die deze functie wil gaan uitoefenen. Er is een wervingsprofiel dat je kunt gebruiken bij open dagen van je groep, bij gericht iemand vragen of je hangt het profiel ergens op een locatie waarvan jij denkt dat er iemand op kan reageren.

  Het gericht iemand zoeken en vragen levert vaak het meeste resultaat op. Je kunt denken aan oud-leden. De functie praktijkbegeleider heeft een aantal voordelen: je bent flexibel in je tijd en dagen, je kunt een beetje je eigen tijd indelen en je zit niet in het bestuur. Dit kan voor sommigen de drempel verlagen om ‘ja’ te zeggen.

  Je kunt ook ouders vragen. Er zijn ouders die dit voor hun werk doen en wellicht wel bereid zijn de groep een handje te helpen hiermee. Of je zoekt binnen je huidige vrijwilligers. Misschien is er iemand die wil switchen van functie of op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

  Degene met de functie praktijkbegeleider, is degene die in Scouts Online de deelkwalificaties van leiding kan zien en registreren. Daarnaast is hij de enige die de aanvraag voor kwalificatie richting de praktijkcoach in de regio kan doen. Als je een goede kandidaat hebt gevonden, registreer diegene dan als praktijkbegeleider in Scouts Online, zodat hij of zij de nodige informatie kan ontvangen van de regio en Scouting Nederland.

 • De praktijkbegeleider maakt geen deel uit van het groepsbestuur, maar wel (net zoals alle vrijwilligers met een benoemde functie in Scouts Online) van de groepsraad. De praktijkbegeleider heeft dus ook stemrecht in de groepsraad. Je kunt in Scouts Online de functie 'Praktijkbegeleider' toevoegen in een speleenheid van het type 'Ondersteuningsteam', zodat deze functie niet in het bestuur komt. Je vindt de functie ook onder de speleenheid ‘Bestuur’. Het is echter geen bestuursfunctie

  Alle vrijwilligers in de groep (dus ook de praktijkbegeleider) worden door de groepsraad in functie benoemd.

Scouting Academy