Headerafbeelding

Routekaart praktijkbegeleider

De online trainingsroute voor praktijkbegeleiders bestaat uit een routekaart met daarin diverse mogelijkheden om aan je competenties te werken, zodat je snel en makkelijk ziet wat je voor de functie van praktijkbegeleider aan competenties nodig hebt. Deze online trainingsroute is gebaseerd op de kwalificatiekaart voor praktijkbegeleider. Als je aan het eind van de routekaart bent, heb je dus in feite de kwalificatiekaart doorlopen. Je kiest in de routekaart zelf met welke competentie je aan de slag wil en op welke manier.

Je kun de routekaart ook als app op je mobiel gebruiken. Hoe dat werkt kun je vinden in de instructie routekaart praktijkbegeleiders op je mobiel gebruiken. Als je op de afbeelding hieronder klikt, kun je deze downloaden als afbeelding. Met deze afbeelding kun je eenvoudig de links op de routekaart openen.

Het begin van de routekaart

De eerste stap is dat je wordt aangemeld als praktijkbegeleider en voldoet aan het basisniveau. Daar hoort onder meer het aanvragen van een VOG bij. Daarna ga je in gesprek met jouw begeleider (dat kan de praktijkcoach zijn, maar ook een ervaren praktijkbegeleider) en inventariseer je jouw leervragen en competenties. Samen kijk je naar de werkwijze in de regio en denk je na over jouw motivatie om praktijkbegeleider te worden. In de gecombineerde kwalificatiekaart praktijkbegeleider / praktijkcoach staan alle competenties die je nodig hebt om gekwalificeerd te worden. Ook is er een intakeformulier dat je zou kunnen gebruiken.

Vervolgens maak je een eigen TalentOntwikkelPlan (TOP) aan de hand van de routekaart. Je kunt het TOP-formulier van Scouting Nederland gebruiken.

Kennis van Scouting Academy, spelvisie en doorlopende leerlijn

 • Scouting Academy
  Bekijk het filmpje over de werking en organisatie van Scouting Academy.

  Spelvisie en spelaanbod
  Bekijk het filmpje over het spiekbriefje van Spel. Hierin worden de kernpunten van de spelvisie en het spelaanbod besproken.

 • Scouting Academy
  Eén van de 12 modules voor leidinggevenden gaat over Scouting Academy. Veel regio’s organiseren deze training voor leidinggevenden. Wanneer je nog geen gekwalificeerd praktijkbegeleider bent, omdat je bijvoorbeeld van buiten Scouting komt, kan het zinvol zijn om deze van de training te volgen. Je hebt dan ook meteen een beeld hoe zo'n training eruit ziet. Jouw regio kan jou hier meer over vertellen. Wanneer de training in jouw regio niet los gegeven wordt, kun je ook eens informeren bij een andere regio of kijk in Scouts Online (SOL) onder inschrijven trainingen. Hier zie je meteen waar deze training nog meer wordt aangeboden.

  Spelvisie en spelaanbod
  Eén van de 12 modules voor leidinggevenden gaat over spelvisie en spelaanbod. Veel regio’s organiseren deze training voor leidinggevenden. Wanneer je nog geen gekwalificeerd praktijkbegeleider bent, omdat je bijvoorbeeld van buiten Scouting komt, kan het zinvol zijn om deze training te volgen. Je hebt dan ook meteen een beeld hoe zo’n training eruit ziet. Jouw regio kan jou hier meer over vertellen. Wanneer de training in jouw regio niet los gegeven wordt, kun je ook eens informeren bij een andere regio of kijk in Scouts Online (SOL) onder inschrijven trainingen. Hier zie je meteen waar deze training nog meer wordt aangeboden.

  Scouting Nederland biedt regio’s de mogelijkheid om voor praktijkbegeleiders de training Spelkwaliteit te organiseren. Een landelijke coach komt dan samen met een landelijk spelspecialist en een landelijk opleider om samen met praktijkbegeleiders de kwaliteit van het programma onder de loep te nemen en je krijgt handvaten hoe je binnen jouw groep de kwaliteit naar een hoger niveau kan krijgen. Informeer eens bij jouw regio wat de status is of, wanneer de regio dit traject al heeft gedaan, kunnen de regiotrainers misschien een herhalingstraject verzorgen. Heb je vragen over deze training, mail dan naar spelkwaliteit@scouting.nl.

 • Scouting Academy
  Test jouw kennis over Scouting Academy in 20 vragen en zie hoeveel jij er al vanaf weet. Klik hier voor de quiz.

  Spelvisie en spelaanbod
  Test jouw kennis over de spelvisie en het spelaanbod in 20 vragen en zie hoeveel jij er al vanaf weet. Er zijn verschillende varianten:

  • Klik hier voor de quiz over de spelvisie en het spelaanbod voor bevers.
  • Klik hier voor de quiz over de spelvisie en het spelaanbod voor welpen.
  • Klik hier voor de quiz over de spelvisie en het spelaanbod voor scouts.
  • Klik hier voor de quiz over de spelvisie en het spelaanbod voor explorers.
  • Klik hier voor de quiz over de spelvisie en het spelaanbod voor roverscouts.

  Bekijk de documentaire over de geschiedenis van Scouting en test jouw kennis van de geschiedenis van Scouting in 20 vragen en zie hoeveel er jij al vanaf weet. Klik hier voor de quiz.

  Doorlopende leerlijn
  Test jouw kennis over de doorlopende leerlijn in 20 vragen en zie hoeveel jij er al vanaf weet. Klik hier voor de quiz.

 • Scouting Academy
  Op de website van Scouting Nederland is een deel ingericht speciaal voor Scouting Academy. Hierop staat bijvoorbeeld een algemeen stukje over de visie van Scouting Academy en het traject dat een leidinggevende doorloopt om gekwalificeerd te worden. Tevens vind je in de Toolkit praktijkbegeleider een aantal handige documenten.

  Je kunt informeren bij scoutingacademy@scouting.nl of er nog een Toolkit praktijkbegeleider beschikbaar is. Deze Toolkit is een multomap met alle documenten:

  Spelvisie en spelaanbod
  De spelvisie SCOUTS is de basis van het Scoutingprogramma. In een goed Scoutingprogramma komen deze zes elementen in voldoende mate aan bod. Het spiekbriefje van Spel is een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het Scoutingprogramma. In twee presentaties wordt hier dieper op ingegaan: er is een presentatie met de belangrijkste zaken per speltak en een presentatie met de belangrijkste zaken per onderwerp. Daarnaast is het goed om je te verdiepen in de spelthema’s van de bevers en de welpen: Hotsjietonia en de jungle. Daarnaast zijn er de kompassen en gidsen. Voor elke speltak is er een kompas en/of een gids met alle informatie over deze speltak.

  Doorlopende leerlijn
  Op de site van Scouting Nederland staat de progressiematrix (algemeen, water) als één van de zeven elementen van de doorlopende leerlijn. Daarnaast is deze uitgewerkt per speltak (bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts), deze kun je hier vinden.

 • Scouting Academy
  Tijdens de Landelijke Ontmoetingsdag Scouting Academy (LOSA) kun je diverse workshops volgen en ontmoet je vrijwilligers die actief zijn binnen Scouting Academy op groep- regio- of landelijk niveau.

  De regio Zuidoost-Brabant heeft een Prezi gemaakt over Scouting Academy die je eens kunt bekijken. Leg vervolgens aan een nieuwe leidinggevende uit hoe Scouting Academy werkt.

  Spelvisie en spelaanbod
  Vraag aan elk lid van een leidingteam om de kwaliteitstest in te vullen. Bespreek hem vervolgens en bekijk wat jullie sterke en zwakke punten zijn. Wat kun je doen om de zwakke punten te verbeteren?

  Wanneer jouw groep al heeft meegedaan met het traject rondom Spelkwaliteit kun je ook het spel “Power up your Game” spelen met één of meerdere speltakken. Heb je het spel nog niet, informeer dan eens bij de praktijkcoach van jouw regio. Het spel geeft gespreksstof over oa de kwaliteit van de programma’s en de teams.

  Doorlopende leerlijn
  Bekijk de complete progressiematrix en die van één van de speltakken. Bedenk voor jezelf wat de meerwaarde is van de progressiematrix en hoe je dit in jouw groep kan gebruiken. Ga in gesprek met een of meerdere leidinggevenden over de progressiematrix (activiteiten).

  Vul zelf een aantal regels in op een blanco schema van de progressiematrix om te kijken hoe jouw ingevulde regels overeenkomen met de progressiematrix van Scouting Nederland.

  Elke speltak heeft een eigen progressiesysteem met insignes. Beschreven is hoe je daar mee kan omgaan voor bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Daarnaast zijn er de Awards voor scouts, explorers en roverscouts. Lees de verschillende documenten eens door en zoek de verschillen en overeenkomsten per speltak

  Bereid samen met één van de leidingteams een insigne-opkomst voor en draai die betreffende opkomst mee. Bedenk daarbij het doel van de insignes. Hoe zijn de insignes ingezet? Sluit dit aan bij het aanbod van Scouting Nederland? Kun je de werkwijze samen met de leidinggevenden in jouw groep verbeteren?

Coachen en begeleiden

 • Bekijk een of meerdere filmpjes over leerstijlen en gedragsbeinvloeding:

  Kolb

  Bloom

  Leary

  Gesprekstechnieken
  Bekijk de filmpjes over feedback geven en een slechtnieuwsgesprek voeren:

  Feedback geven

  Slechtnieuwsgesprek

  Stimuleren en motiveren

  Zelfkennis

  • Bekijk hier het filmpje over de tien dieren van de Stad van Axen.
 • Gesprekstechnieken
  Module 12, één van de 12 modules voor leidinggevenden gaat over gesprekstechnieken. Veel regio’s organiseren deze training voor leidinggevenden. Wanneer je ook nog geen gekwalificeerd leidinggevende bent, omdat je bijvoorbeeld van buiten Scouting komt, kan het zinvol zijn om deze training te volgen. Je hebt dan meteen een beeld hoe zo’n training eruit ziet. Jouw regio kan jou hier meer over vertellen. Wanneer deze training in jouw regio niet los gegeven wordt, kun je ook eens informeren bij een andere regio of kijk in Scouts Online (SOL) bij ‘inschrijven trainingen’. Hier zie je meteen waar deze training nog meer wordt aangeboden.

  Stimuleren en motiveren
  "Stel dat jij deze training over coaching volgt en je dit een groot succes vindt, wat moet er dan tijdens de training gebeuren volgens jou?"


  Weet jij een antwoord op deze vraag, dan ben je van harte welkom tijdens de training coachen & begeleiden van Scouting Academy. Stel jij liever zelf dit soort vragen? Dan ben je dubbel welkom! In deze training leer je wat coaching is, maar dan in het echt! Door een stukje theorie, maar vooral door veel te oefenen. Onder andere met het stellen van krachtige vragen, actief luisteren en het gebruiken van coachingstechnieken. Je gaat in de training meteen zelf coachgesprekken voeren met je mede-cursisten. Niet praten over, maar doen! Samen duik je in het onderwerp coaching en heb je tegelijkertijd volop kans om ervaringen uit te wisselen over de coachingsrol van een praktijkbegeleider, praktijkcoach, groepsbegeleider, HRM’er, regiocoach of bestuurscoach. Deze training wordt landelijk aangeboden. Kijk in Scouts Online bij 'inschrijven trainingen' om je aan te melden.

  Zelfkennis

  De Gilwell-training is een bijzondere training, omdat je vooraf niet weet wat je precies gaat leren. Sterker nog, dat wat je gaat leren is erg persoonlijk en het is voor iedereen anders. De training is maatwerk, waarbij voor iedere deelnemer naar de beste leerervaring wordt gezocht. Ontwikkel jezelf en neem deel aan een Gilwell-training.

 • Leren
  In dit en dit bijgevoegde document staan een aantal testjes om te kijken wat jouw leerstijl of teamrol is. Doe deze testjes en bedenk of het klopt en wat dit over jou zegt.

  Test jouw kennis over coachen en begeleiden in 20 vragen en zie hoeveel jij er al vanaf weet. Klik hier voor de quiz.

 • Leren
  In de toolkit praktijkbegeleider staat een hoofdstuk over begeleiden en coachen met de volgende onderwerpen, je kunt ze hier per onderwerp online lezen:

  Op basis van de Roos van Leary heeft de Belgische psycholoog Cuvelier het boek Stad van Axen geschreven. Op het einde van de dertiende eeuw werd op een klein eiland een stad gebouwd. Volgens de stichter van de stad zouden op bepaalde plaatsen specifieke menselijke krachten werkzaam zijn, de zogenaamde axen. Contact met deze krachten zou een optimale omgang met elkaar mogelijk maken, gekenmerkt door eenvoud, kracht en doeltreffendheid. De hele aanleg van de stad, de gebouwen, de wijken, het centrale plein, de wallen, de beelden op de pleintjes, alles getuigt van deze inspiratie. Geen zin om het hele boek te lezen? Er is een samenvatting van het hele boek, een inhoudelijke samenvatting en een testje om te ontdekken welk dier in jou schuilt.

  Gesprekstechnieken
  Binnen Scouting zijn een aantal teksten beschikbaar over gespreksvormen, je kunt deze online lezen:

  Stimuleren en motiveren
  Elke verandering, of dat nu gaat over ontwikkelingen in je groep, je speltak of als je iets leert, start ergens en je gaat ergens op weg naar toe. Graag willen wij jou laten kennismaken met wat er komt kijken bij verandering. Dat je een aantal dingen moet regelen als er iets verandert, dat weet je natuurlijk wel en dingen ‘regelen’ dat is iets wat we vaak goed kunnen bij Scouting. Maar soms lijkt er ook wel iets niet van de grond te komen. Meestal heeft dat dan niet te maken met of het kan, maar veel meer met of we, ze of ik het wil. Want verandering betekent ook dat iets wat je gewend was, fijn of niet, straks anders gaat. Dit wordt ook wel de ‘onderstroom’ genoemd.

  Deze online training geeft je inzicht in hoe je daarmee omgaat. Het laat je zien welke stappen je te zetten hebt om ook daadwerkelijk bij je doel uit te komen. Het geeft je inzicht in wat erbij komt kijken. Het laat je nadenken over hoe je zelf elke stap kan zetten of anderen kan helpen de stap op weg naar jullie doel te zetten. Het helpt je om die inzichten te vertalen naar je eigen praktijk. Daarnaast is er ook een samenvatting van de fasering (behalve de pre-urgentiefase) in zowel het ‘gevoel’, ‘negatieve lading’ en ‘positieve bijdrage aan verandering’. Dit kan misschien nog wat meer achtergrond verschaffen in wat er bij die fases gebeurt.

  In de toolkit praktijkbegeleider staat een hoofdstuk over motiveren, daarnaast is er theorie welke afkomstig is van Calibris (dit is een erkend leerbedrijf voor de beroepssector zorg en welzijn).

  Zelfkennis

  Wil je meer diepgang? Lees dan eens een van de volgende boeken: Situationeel leiderschap van Paul Hersey of Ken Blanchard (die heeft trouwens heel veel meer leuke boekjes geschreven) of over de Roos van Leary van Bert van Dijk , deze is wat meer op trainers gericht.

 • Leren
  Kolb deelt mensen in vier leerstijlen in. Lees de theorie over de leerstijlen van Kolb door en maak de vragenlijst over de leerstijlen van Kolb.

  Ga eens in jouw leidingteam op zoek naar leidinggevenden die elk in een type leerstijl passen van: denker, doener, beslisser en dromer. Hoe kun je deze verschillende mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties? Je kunt deze opdracht ook samen met hen doen. Vooraf vult iedereen de vragenlijst in (huiswerk). Als voorbereiding zet je met tape het schema van Kolb uit op de grond (een groot vierkant). Iedere deelnemer gaat staan in het kwadrant van zijn voorkeur (volgens de test). Daarna bespreek je samen de volgende punten, vanuit de stijl waar leidinggevenden zich bevinden:

  • Hoe kan je de cirkel doorlopen i.v.m. het leren?
  • Hoe kan je aansluiten bij iemand die in een ander kwadrant dan jezelf zit?
  • Wat zijn de verschillen per kwadrant en hoe kan jij daar als praktijkbegeleider rekening mee houden?
  • Welke leerstijl kan iedere kwadrant hebben? (naar een training gaan, leren van iemand uit de groep, theorie opzoeken?)

  Gesprekstechnieken
  Kijk eens naar jezelf! Laat jezelf eens filmen (bijvoorbeeld met je eigen mobiel) tijdens een presentatie, gesprek of wanneer je iets uitlegt. Kijk het filmpje terug. Wat valt je op? Wanneer je jouw eigen mobiel gebruikt, heeft dat als voordeel dat je het filmpje zelf in beheer hebt.

  Observeren is niet eenvoudig, maar geeft je wel veel inzicht. Neem tijdens een groepsraad eens geen deel aan het gesprek, maar observeer wat er gebeurt. Wie is de informele leider? Wie reageert op wie? Worden er open of gesloten vragen gesteld? Krijgt iedereen de kans iets te zeggen? Wie is het vaakst aan het woord en wie het minst? En wat zou je kunnen inzetten om het gesprek te verbeteren (bijvoorbeeld een voorwerp, degene die het heeft is aan het woord en de rest luistert).

  Bekijk de filmpjes over luisteren:

  Doe vervolgens de oefening voor actief luisteren.

  Stimuleren en motiveren
  Motivatie in een gesprek brengen kan erg lastig zijn. Met deze opdracht krijg je meer inzicht hoe dat zou kunnen werken.

  Met dit spel, het balkenspel, gaat een groep van maximaal 4 personen, aan de slag met een specifieke opdracht. Observeer tijdens het spel en kijk vooral naar de effecten bij de verschillende rollen van de teamleiders op het groepje en het resultaat.

  Zelfkennis

  In deze doe-opdracht zitten vervolgopdrachten voor na het invullen van de testen voor Kolb, Leary en Belbin. Je weet nu wat jouw voorkeur is, maar hoe ga je daar dan mee om?

  Het is erg handig om te weten hoe mensen over je denken. Feedback van andere mensen krijgen is ontzettend waardevol. Het geeft je inzicht in jouw sterke punten en jouw ontwikkelingsmogelijkheden maar ook hoe andere mensen jou ervaren. Met de 360°- methode vraag je drie verschillende mensen om een aantal persoonlijke vragen over jou te beantwoorden. Bespreek dit met bijvoorbeeld jouw begeleider (bijvoorbeeld de praktijkbegeleider of een ervaren praktijkcoach). Gebruik hiervoor het bijbehorende formulier.

  Ben jij je bewust hoe je reageert op anderen? Heb je een stopwoordje waar je vanaf wilt? Laat je anderen niet uitpraten of wacht je juist veel te lang? Vraag iemand die je vertrouwt om jou te observeren en je attent te maken op jouw gedrag. Misschien kun je een code afspreken, die alleen jullie herkennen, zodat je jouw gedrag kunt bijsturen naar gewenst gedrag.

 • Gesprekstechnieken
  Zoek een maatje en ga zelf eens wat dingen uitproberen. Je maatje kan iemand binnen Scouting zijn, maar ook een vriend(in) of een collega. Samen met je maatje kun je de volgende oefeningen nabespreken: oefen aan de hand van een rollenspel: anderen laten uitpraten, iemand eerder onderbreken, nee zeggen of samenvatten. Ben jij je bewust van jouw stopwoordjes of stokpaardjes?

  Zelfkennis

  In de presentatie wordt eerst de theorie behandeld. Bekijk vervolgens het voorbeeldfilmpje en bedenk wat jouw eigen valkuilen zijn in het begeleiden, coachen en kwalificeren van leiding in jouw groep. Bespreek dit met bijvoorbeeld jouw begeleider (bijvoorbeeld de praktijkcoach of een ervaren praktijkbegeleider).

Faciliteren en initiëren van persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten

 • Ruimte om te leren
  "Stel dat jij deze training over coaching volgt en je dit een groot succes vindt, wat moet er dan tijdens de training gebeuren volgens jou?"


  Weet jij een antwoord op deze vraag, dan ben je van harte welkom tijdens de training coachen & begeleiden van Scouting Academy. Stel jij liever zelf dit soort vragen? Dan ben je dubbel welkom! In deze training leer je wat coaching is, maar dan in het echt! Door een stukje theorie, maar vooral door veel te oefenen. Onder andere met het stellen van krachtige vragen, actief luisteren en het gebruiken van coachingstechnieken. Je gaat in de training meteen zelf coachgesprekken voeren met je mede-cursisten. Niet praten over, maar doen! Samen duik je in het onderwerp coaching en heb je tegelijkertijd volop kans om ervaringen uit te wisselen over de coachingsrol van een praktijkbegeleider, praktijkcoach, groepsbegeleider, HRM’er, regiocoach of bestuurscoach.

  Ontwikkelingsactiviteiten voor leiding

  Vraag aan de trainers in de regio of er een training voor leidinggevenden is waar je een keer kan komen kijken, zodat je een beter beeld hebt wat leidinggevenden uit jouw groep kunnen leren als ze naar een training gaan.

 • Ruimte om te leren
  Doe de quiz over het herkennen van competenties bij leiding. Test jouw kennis in 20 vragen en zie hoeveel jij er al vanaf weet. Klik hier voor de quiz.

 • Faciliteren en initiëren persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten
  In de toolkit praktijkbegeleider staan twee hoofdstukken over Scouting Academy in jouw groep en over opleiden:

  Ruimte om te leren
  In de map van Calibris (erkend leerbedrijf voor de beroepssector zorg en welzijn) kun je zaken lezen over ruimte om te leren.

 • Faciliteren en initiëren persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten
  Als praktijkbegeleider is het van belang dat jij je bewust bent van objectiviteit en subjectiviteit. Je vormt je mening over competenties van leidinggevenden op basis van de feiten (objectief) en zo min mogelijk vanuit je eigen mening (subjectief). Om bewustzijn te stimuleren rondom objectiviteit en subjectiviteit zijn er twee verschillende opdrachten beschikbaar.

  Ga eens meekijken bij een ervaren praktijkbegeleider en observeer hoe deze persoon te werk gaat. Wat valt je op?

  Stel samen met een nieuwe leidinggevende een ontwikkelplan (TOP) op. Zorg ervoor dat het plan SMART is. Je kunt het TOP-formulier van Scouting Nederland gebruiken. SMART is een manier om doelen concreet te maken. In de Toolkit Praktijkbegeleider staat SMART uitgelegd.

  Ruimte om te leren

  Ontdek door middel van een doe-opdracht hoe het in jouw groep gesteld is met het leerklimaat.

  Speel met leidinggevenden het leerzonespel om het effect van de leerzones uit te leggen.

  Aan de slag met het leerklimaat in jouw groep.

  Ontwikkelactiviteiten voor leiding

  Het kan voor leidinggevenden, die al sinds hun jeugd bij jouw groep lid zijn, goed zijn om een keer mee te kijken bij een andere groep of bij een andere speltak binnen de eigen groep, een soort van stage. Zo ervaar je hoe het er ergens anders aan toe gaat en wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Mogelijk kun je tips en leuke zaken die je ziet meenemen naar je eigen groep/ speltak. Afhankelijk van de vraag en behoefte van leidinggevenden kan dat een groep/ speltak zijn met veel overeenkomsten met de eigen groep/speltak, maar ook een met grote verschillen in grootte, aanpak, sekseverdeling van de jeugdleden enz. Organiseer een meekijk-traject van twee opkomsten, waarbij de eerste opkomst vooral gekeken wordt hoe het gaat en in de tweede opkomst een programma wordt gemaakt voor de gastgroep-speltak.

  Inventariseer welke leermogelijkheden een leidinggevende op dit moment in jouw groep heeft. Hoe kan iemand de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een deelkwalificatie verkrijgen? Of waar kan hij verder in leren en bekwaam worden? Bedenk vervolgens tenminste één nieuwe manier, waar leidinggevenden ook écht op zitten te wachten.

  Informeer bij jouw leidinggevenden wat zij willen leren. Vraag na bij het trainersteam van je regio of zij deze leerwens op de groep kunnen invullen middels een training, eventueel een training op maat. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, organiseer dan zelf een training. Vraag andere Scoutinggroepen, ouder of deskundigen op dit gebied.

 • Faciliteren en initiëren persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten
  Laat een ervaren praktijkbegeleider jou observeren tijdens een beoordelingsgesprek tussen jou en een leidinggevenden en feedback geven op jouw manier van het voeren van een beoordelingsgesprek, denk hierbij aan gebruik van verschillende gesprekstechnieken. Film stukjes van het gesprek met bijvoorbeeld jouw mobiel of met een tablet en bespreek het samen na.

  Ga zelf eens aan de slag. Wat heeft jouw groep nodig? Zijn er problemen met kinderen met ongewild lastig gedrag? Is het moeilijk om originele programma’s te bedenken? Is het niveau van de Scoutingtechnieken laag? Hoe kan de inhoudelijke afstemming tussen speltakken vorm krijgen? Kijk en vraag eens rond waar leidinggevenden in jouw groep behoefte aan hebben. Bespreek voorgaande staande vragen met de teamleid(st)ers van de speltakken en stel een plan van aanpak op.

  Ontwikkelingsactiviteiten voor leiding

  Ga in gesprek met de leidinggevenden in jouw groep en inventariseer wat zij nog nodig hebben om de kwaliteit van het spel of de samenwerking in het team te verbeteren. Gebruik het stappenplan.

  Bijna elke regio organiseert een speltakoverleg voor leidinggevenden. Tijdens dit overleg worden de regio-activiteiten besproken, maar vaak komen er ook andere onderwerpen aan bod. Het speltakoverleg is een goede plek om met andere leidinggevenden van gedachte te wisselen over diverse onderwerpen.

  Ga een keer in gesprek met leidinggevenden in jouw groep en stimuleer ze om deel te nemen aan een speltakoverleg in de regio of om een onderwerp voor het overleg in te brengen.

Beoordelen en registreren

Bevorderen van deskundigheid in jouw groep

 • Bekijk hier een filmpje over het teamprofiel.

 • Voor een training hoef je niet altijd ver te reizen. Organiseer een training in jouw eigen groep over een onderwerp waarmee jij de leidinggevenden enthousiast kunt maken om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Op deze manier verlaag je de drempel en laat je zien dat werken aan jezelf leuk kan zijn en iets oplevert. Bovendien doe je deze training samen en dat is goed voor het teamgevoel.

 • Met deze opdracht kun je de individueel behaalde kwalificaties en de teamkwalificaties van leidinggevenden per speltak zichtbaar maken. De berekeningen zijn gebaseerd op de teamkwalificaties van Scouting Nederland. Reken dit eens uit voor jouw eigen groep.

  In jouw groep zit veel kennis en ervaring. Daar kun je gebruik van maken. Koppel een nieuwe leidinggevende met een bepaalde leervraag aan een ervaren persoon binnen de groep die vaardig is in hetgeen waar de leervraag betrekking op heeft. De ervaren persoon kan de nieuwe leidinggevende helpen met zijn leervraag.

  Ga eens op onderzoek uit en vergelijk jouw groep met een andere groep. Ga bijvoorbeeld eens kijken bij een groep die het goed voor elkaar zegt te hebben. Wat zie je bij hen waar jij in jouw groep voordeel mee kunt doen? Hoe gaan ze om met trainingen, praktijkopdrachten, uitwisselingen, beoordelingsgesprekken enzovoorts.

 • Een teamprofiel geeft aan wat de verhoudingen zijn tussen het aantal leidinggevenden en de jeugdleden binnen een speltak. Hoeveel leidinggevenden zijn er nodig op basis van het aantal kinderen in de speltak? En welke kwaliteiten zijn er nodig in het team? Is er iemand met kennis van EHBO gewenst? Welke kwalificaties zijn er wenselijk? Al deze zaken staan beschreven in het teamprofiel. Ga met de leidinggevenden van jouw groep het gesprek aan over het teamprofiel: zijn er voldoende leidinggevenden? Zijn er genoeg gekwalificeerde leidinggevenden in de speltak? Ga je als groep voor het minimum-niveau of streef je naar het gewenste niveau?

  Bespreek tijdens een praktijkbegeleidersbijeenkomst in jouw regio hoe je samen met het bestuur van jouw groep kan werken aan de kwaliteit van je groep. Hoe hebben andere groepen dit georganiseerd?

Samenwerken

 • Bekijk het filmpje over (duurzaam) vrijwilligersbeleid.

 • Geef zelf het goede voorbeeld en blijf jezelf (zichtbaar) ontwikkelen. Daar ben je veelal ongemerkt mee bezig maar doe het bewust en kies voor iets nieuws. Ga naar een evenement of activiteit waar je nog nooit eerder geweest bent: LOSA (landelijke ontmoetingsdag Scouting Academy), Scout-In, een landelijke training of misschien zelfs een relevante training buiten Scouting.

 • Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder?

  Het boek Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?

  Daarnaast is er samenvatting het boek Amargon Consultancy & Coaching die je kunt lezen. Mocht je het leuk vinden om je er verder in te verdiepen, je kan natuurlijk ook altijd het boek ‘Systemisch Transitiemanagement’ en/of een samenvatting van het boek Reinventing Organizions "De kleine Laloux" aanschaffen.

 • In de meeste regio’s wordt een bijeenkomst voor praktijkbegeleiders georganiseerd. Neem deel aan zo’n bijeenkomst. Indien dit niet gebeurt in jouw regio, informeer bij je regio of er een georganiseerd kan worden of neem zelf het initiatief.

 • Nodig de groepsbegeleider van jouw groep uit voor een gesprek om samen naar de taakverdeling te kijken en droom met elkaar hoe het vrijwilligersbeleid in jullie groep er over vijf jaar uit zou kunnen zien. Lees beiden vooraf het document over de verschillen tussen groepsbegeleider en praktijkbegeleider. Bekijk samen het filmpje over (duurzaam) vrijwilligersbeleid en maak daarna samen afspraken om hierin een eerste stap te zetten. Wat heeft jouw groep nodig op het gebied van vrijwilligersbeleid?

  Al eerder in het stappenplan genoemd: ga een keer meekijken met een ervaren praktijkbegeleider in jouw regio. Behalve dat je eens bij hem of haar in de keuken kunt kijken, zet het ook de deur open voor samenwerking. Misschien hebben leidinggevenden in jullie beide groepen wel dezelfde leervragen en kun je samen iets moois bedenken.

Wanneer je denkt dat je alle benodigde competenties bezit voor de functie van praktijkbegeleider kun je een beoordelingsgesprek aanvragen voor je kwalificatie. In de kwalificatiematrix kun je zien wie welke rechten heeft tijdens de beoordeling van jouw kwalificatie als praktijkbegeleider. Het beoordelingsgesprek heeft twee mogelijke uitkomsten:

 • Je hebt aangetoond dat je de benodigde competenties bezit en de kwalificatie kan aan jou worden uitgereikt en geregistreerd in Scouts Online (SOL).
 • Je bezit één of meerdere competenties nog onvoldoende. Je gaat jouw TOP aanpassen, je doet extra opdrachten en daarna volgt een nieuw beoordelingsgesprek voor jouw kwalificatie.

Verbeteringen?

Mis je nog dingen of heb je suggesties of verbeteringen voor de routekaart voor praktijkbegeleiders? Dan horen we het graag via scoutingacademy@scouting.nl.

Scouting Academy