Headerafbeelding

Tools praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders kunnen zich kwalificeren voor hun functie. Om praktijkbegeleiders hierbij te ondersteunen zijn onderstaande kwalificatietools ontwikkeld: de kwalificatiekaart, de toelichting hierop en de routekaart. Deze kun je gebruiken om je te ontwikkelen.

Kwalificatiekaart voor praktijkbegeleiders

De kwalificatiekaart voor praktijkbegeleiders bestaat uit verschillende delen:

  • A: Algemeen deel praktijkbegeleider en praktijkcoach
  • B: Praktijkbegeleider
  • C: Praktijkcoach

Om je te kwalificeren als praktijkbegeleider dien je te voldoen aan deel A en B. 

Toelichting op de kwalificatiekaart voor praktijkbegeleiders

De opzet van de toelichting is gebaseerd op hulpvragen. Deze helpen jou om duidelijk te krijgen wat de gevraagde competenties zijn van een gekwalificeerde praktijkbegeleider. De theorie in deze toelichting wordt
uitgelegd in de routekaart voor praktijkbegeleiders Deze opzet ken je misschien al van de toelichtingen bij andere kwalificatiekaarten.

Routekaart voor praktijkbegeleiders

De routekaart voor praktijkbegeleiders is een online tool met daarin diverse mogelijkheden om aan je competenties. Deze online trainingsroute is gebaseerd op de kwalificatiekaart voor praktijkbegeleider. Als je aan het eind van de routekaart bent, heb je dus in feite de kwalificatiekaart doorlopen.

De praktijkbegeleider hoeft niet alle opdrachten uit de routekaart uit te voeren, het is immers een hulpmiddel. De praktijkbegeleider kan de keuze maken om alleen bepaalde competenties uit de routekaart te kiezen voor de ontwikkeling tot gekwalificeerd praktijkbegeleider.

Kolb

Routekaart praktijkbegeleider

De online trainingsroute voor praktijkbegeleiders bestaat uit een routekaar...

Toolkit Praktijkbegeleider

Toolkit praktijkbegeleider

De toolkit is speciaal ontwikkeld voor praktijkbegeleiders en bevat bijna a...

Kwalificaties

Handleiding kwalificaties in Scouts Online

Hoe je in Scouts Online kwalificaties kunt registreren en aanvragen staat b...

PUYG

Power Up Your Game

Met Power Up Your Game (PUYG) ga je aan de slag met de kwaliteit van je Sco...

Scouting Academy