Headerafbeelding

Tools regio

De Toolkit voor regio's is een ringband die speciaal ontwikkeld is voor regio- en landelijke vrijwilligers. Hij bevat bijna alle materialen die je nodig hebt om goed je rol te vervullen als trainer, praktijkcoach of instructeur bij je inzet voor je regionale team Scouting Academy. Naast deze toolkit is er ook een toolkit voor de praktijkbegeleider.

Met deze toolkit draagt het Landelijk team Scouting Academy graag een steentje bij om ervoor te zorgen dat de regio- en landelijke vrijwilligers hun functie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Inhoud van de regiotoolkit

De volgende functies zijn opgenomen in de Toolkit regio:

Het is mogelijk om de toolkit in losse onderdelen of in zijn geheel te downloaden. De losse downloads zijn gerangschikt naar de hoofdstukindeling van de toolkit:

Helpdesk Scouting Academy

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk Scouting Academy. Zij zijn er voor alle vragen omtrent Scouting Academy en kunnen je verder helpen of de goede kant op wijzen.

Scouting Academy