Headerafbeelding

Routekaart groepsbegeleider

De routekaart is een online trainingsroute voor groepsbegeleiders. In de routekaart vind je diverse mogelijkheden om aan je competenties te werken, zodat je snel en makkelijk ziet op welke manieren je aan een bepaalde competentie kunt werken. De routekaart is analoog opgebouwd aan de kwalificatiekaart. Dit betekent dus ook dat je niet alles uit de routekaart hoeft te doen, je pikt alleen de competenties er uit die je nog wil ontwikkelen als groepsbegeleider. Je kiest dus zelf met welke competentie je aan de slag wil en op welke manier.

De kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders bestaat uit twee gedeeltes. Deze twee gedeeltes vind je ook terug in de routekaart voor groepsbegeleiders. Als je aan het eind van de routekaart bent, heb je dus in feite alle competenties op de kwalificatiekaart doorlopen.

Het begin van de routekaart

De eerste stap is dat je voldoet aan het basisniveau en door de groepsraad wordt benoemd als groepsbegeleider. Hierbij hoort bijvoorbeeld het aanvragen van een VOG. Direct na je benoeming kun je aan de slag.

De groepsbegeleider wordt bij voorkeur begeleid door de praktijkbegeleider. Als de situatie hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. Kijk in dat geval wie de groepsbegeleider kan begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iemand binnen het bestuur. Als je er niet uit komt, kun je de praktijkcoach benaderen en vragen om maatwerkadvies.

Ga in gesprek met jouw (praktijk)begeleider en inventariseer jouw leervragen en competenties. In de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders staan alle competenties die je nodig hebt om gekwalificeerd te worden. Als hulpmiddel hierbij kun je een intakeformulier gebruiken. Aan de hand van je leervragen en te ontwikkelen competenties maak je een eigen Talent Ontwikkel Plan (TOP). Je kunt het TOP-formulier van Scouting Nederland gebruiken. Voor het beschrijven van je leerweg kun je de routekaart gebruiken.

Het einde van de routekaart

Als je (praktijk)begeleider en jij hebben vastgesteld dat je alle competenties voor groepsbegeleiders en bestuurders voldoende hebt ontwikkeld, kan de praktijkbegeleider van je groep de bijbehorende deelkwalificaties toekennen in Scouts Online (zie ook de toelichting voor groepsbegeleiders ). Als alle benodigde deelkwalificaties ook zijn toegekend in SOL kan de kwalificatie 'gekwalificeerd groepsbegeleider' (nummer 27060) aangevraagd worden in SOL. De praktijkbegeleider kan de aanvraag doorgeven aan je praktijkcoach, waarna een beoordelingsgesprek bij je praktijkcoach volgt voor je kwalificatie. Het beoordelingsgesprek heeft twee mogelijke uitkomsten:

  • Je hebt aangetoond dat je de benodigde competenties bezit en de kwalificatie kan aan jou worden uitgereikt en geregistreerd in Scouts Online (SOL).
  • Je bezit één of meerdere competenties nog onvoldoende. Je gaat jouw TOP aanpassen, je doet extra opdrachten, eventueel gevolgd door een nieuw beoordelingsgesprek voor je kwalificatie.

Verbeteringen?

Heb je vragen, mis je nog dingen of heb je suggesties of verbeteringen voor de routekaart voor groepsbegeleiders? Dan horen we het graag via scoutingacademy@scouting.nl.

Scouting Academy