Headerafbeelding

Tools groepsbegeleider

Groepsbegeleiders kunnen zich kwalificeren voor hun functie. Om groepsbegeleiders hierbij te ondersteunen zijn onderstaande kwalificatietools ontwikkeld: de kwalificatiekaart, de toelichting hierop en de routekaart. Deze kun je gebruiken om je te ontwikkelen. De praktijkbegeleider verricht de stappen in het aanvraagproces.

Kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders

De kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders bestaat uit twee delen: algemene bestuurscompetenties en groepsbegeleiderscompetenties.

  1.  De algemene bestuurscompetenties hebben betrekking op competenties die voor alle bestuursleden kunnen gelden. Het is belangrijk dat al deze competenties in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kan het bestuur als geheel alle potentiële taken vervullen. Ze zijn onderverdeeld in zeven deelkwalificaties. Een groepsbegeleider beschikt over minimaal drie van deze bestuurscompetenties voor de kwalificatie groepsbegeleider.
  2. De groepsbegeleidercompetenties zijn specifiek voor de groepsbegeleider en hebben betrekking op de relatie met leidinggevenden, leidingteams, het werkklimaat en de sfeer in de groep. Deze zijn verplicht voor de kwalificatie groepsbegeleider.

Toelichting op de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders

De opzet van de toelichting is gebaseerd op hulpvragen. Deze helpen jou om duidelijk te krijgen wat de gevraagde competenties zijn van een gekwalificeerde groepsbegeleider. De theorie in deze toelichting wordt uitgelegd in de routekaart voor groepsbegeleiders Deze opzet ken je misschien al van de toelichtingen bij andere kwalificatiekaarten.

Routekaart voor groepsbegeleiders

De routekaart voor groepsbegeleiders is een online tool en bestaat, net als de kwalificatiekaart, uit twee gedeeltes: A. bestuurscompetenties en B. groepsbegeleiderscompetenties. De groepsbegeleider hoeft niet alle opdrachten uit de routekaart uit te voeren, het is immers een hulpmiddel. De groepsbegeleider kan de keuze maken om alleen bepaalde competenties uit de routekaart te kiezen voor de ontwikkeling tot gekwalificeerd groepsbegeleider.

De online tool volgt binnenkort op deze pagina. Tot die tijd is hij op een andere website te vinden.

Routekaart groepsbegeleider

Routekaart groepsbegeleider

De routekaart is een online trainingsroute voor groepsbegeleiders. In de ro...

Groepsbegeleiders competenties

Groepsbegeleiderscompetenties

De routekaart is een online trainingsroute voor groepsbegeleiders. In de ro...

Bestuurscompetenties plaatje

Bestuurscompetenties

De routekaart is een online trainingsroute voor groepsbegeleiders. In de ro...

Scouting Academy