Headerafbeelding

Worldly Mindset

De Worldy Mindset helpt om te verbinden en geeft handvatten om in complexe en diverse teams samen te werken. Je zoekt naar overeenkomsten, luistert actief en probeert te begrijpen wat iemand zegt en bedoelt. Stel jezelf hierbij nieuwsgierig op naar iemands cultuur, idee en probeer te begrijpen waar het idee of de mening van de ander vandaan komt.

Leiderschap betekent voor iedereen iets anders. Daarom zie je in verschillende situaties en culturen ook andere manieren van samenwerken en leiding geven. Om iemands handelen te begrijpen is het belangrijk om te weten waar iemand vandaan komt: uit welke omgeving, welke (studie)achtergrond, wie waren voorbeelden en wat zijn iemands ervaringen en waarnemingen? De Worldy Mindset draait niet alleen om verschillen tussen landen, maar juist ook om het inzien dat buiten jouw team, vereniging of gezin dingen ook anders aangepakt kunnen worden dan jij zelf zou doen.

Dat is niet altijd makkelijk: we denken snel dat onze wereld de waarheid is, terwijl iedereen op een andere manier dingen aanpakt. Observeer, analyseer, stel vragen en leer. Zo word jij je bewust waarom jij de dingen op jouw manier aanpakt.

Deze mindset helpt je:

  • De wereld door andermans ogen te leren zien en begrijpen;
  • Empathie en openheid naar anderen te ontwikkelen;
  • Je gedrag in situaties samen te laten komen met de verwachtingen die daarbij horen;
  • Te leren dat er veel meer en andere manieren zijn om naar een situatie te kijken. De waarheid van iemand anders is ook een waarheid;
  • Te zorgen dat onze manier van leiderschap past bij de situatie en plek waar we zijn;
  • Generalisering en stereotypering aan te pakken en voor diversiteit en inclusiviteit te strijden.

Scouting Academy