Headerafbeelding

Equality Mindset

Bij de Equality Mindset draait het om het creëren van gelijke kansen voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen. Probeer verder te kijken dan (gender) stereotypes. Om te oefenen met goed leiderschap, moet je goed begrijpen wat gelijkheid en gelijke kansen op alle vlakken betekent: in onderwijs, financiën, etniciteit, geloof, geestelijke en lichamelijk gesteldheid en gender.

Door te reflecteren op situaties waarin ongelijkheid een rol speelt en ervoor open te staan deze situaties te herkennen in onze eigen omgeving, kunnen we stukje bij beetje deze problemen aanpakken. Hierbij is diversiteit in rolmodellen heel belangrijk: you cannot be what you cannot see.

Deze mindset helpt je:

  • Dagelijks bewust te zijn van ongelijke kansen in je eigen omgeving;
  • Onderzoek te doen naar en meer te leren over (on)gelijke kansen en gender equality;
  • Te reflecteren op jouw eigen leven; welke situaties herken je waarin iemand niet de kans kreeg zich te ontwikkelen?
  • Om het voor jezelf op te nemen en andere te bemoedigen dit ook te doen;
  • Negatieve stereotyperingen te mijden en anderen hierop te wijzen;
  • Bewust te worden dat je een rolmodel bent voor anderen;
  • Gelijke kansen mogelijk maken door bewust te worden wie iets extra’s nodig heeft.

Scouting Academy