Headerafbeelding

Collaborative Mindset

De Collaborative Mindset brengt verschillende perspectieven samen en inspireert jou en anderen om tot een gezamenlijke visie te komen. Luister en leer van elkaar, deel wat je weet en creëer de structuur en setting waardoor iedereen zo goed mogelijk kan deelnemen. Het betekent dat je iedereen in het team ziet als een gelijkwaardige deelnemer met eigen kennis en ervaringen, inclusief jezelf. Er is geen ‘baas’, maar iemand kan wel een coördinerende rol of de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Verschillende rollen en taken in een team passen bij verschillende persoonlijkheden.

De Collaborative Mindset betekent ook samenwerken met mensen met wie dat niet altijd even makkelijk is. Bijvoorbeeld door een andere cultuur, verschil in leeftijd of achtergrond, verschil in kennis of mening. Mensen en ideeën zijn niet altijd voorspelbaar, dus geduld, positiviteit en flexibiliteit zijn belangrijk wanneer je met een team iets voor elkaar wilt krijgen. En laat je verrassen: door iedereen te zien als een bron van inspiratie kunnen er ook nieuwe creatieve ideeën ontstaan.

Deze mindset helpt je:

  • In de wereld van de ander te stappen door hun behoeftes en zorgen op een dieper niveau te begrijpen;
  • Begrijpen hoe onze waarden en doen en laten kunnen verschillen van de verwachtingen in andere omgevingen;
  • Een ambassadeur te zijn van diversiteit en inclusiviteit in jouw team en samen een veilige omgeving te creëren voor alle teamleden;
  • Je aan te passen aan de veranderende omstandigheden en behoeftes van anderen;
  • Bewust te zijn van onwetendheid over verscheidenheid.

Scouting Academy