Headerafbeelding

Regiomedewerkers

Het proces

Hieronder vind je het kwalificatieproces voor regiomedewerkers;

Het kwalificeren voor thema-instructeurs EHBO verloopt net even anders. Hierover lees je op een aparte pagina.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je downloadt het functieprofiel en de kwalificatiekaart voor je functie. Met behulp van het functieprofiel en de kwalificatiekaart kun je een inschatting maken van je te ontwikkelen competenties. Als je dit liever met iemand samen doet, kun je hulp vragen aan je Coördinator Scouting Academy of iemand anders, die hierin vakkundig vindt. Vervolgens maak je een TalentOntwikkelPlan (TOP) . Hierin zet je jouw leerplan: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Je kunt het TalentOntwikkelPlan ook samen invullen met de persoon met wie je de kwalificatiekaart bespreekt.

In de kwalificatiematrix lees je precies wat de stappen zijn in je kwalificatie en wie je daarbij kan helpen. In het stappenplan assessment kun je zien hoe je tot kwalificatie komt.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Je hebt hiervoor de volgende opties:

  • Je kunt op training gaan, landelijk worden er diverse trainingen aangeboden. Tijdens deze training kun je werken aan je competenties. Het is dus niet zo dat je met het volgen van de training je kwalificatie behaalt.
  • Je kunt leren door mee te draaien met een ervaren iemand. Dit kan binnen je eigen regio, maar mag ook bij een andere regio. Zo leer je van de ander en door feedback te vragen, waarmee je aan de slag kunt.
  • Ook vanuit je werk of studie heb je misschien al competenties ontwikkeld die bruikbaar zijn.

Bespreek hoe jij wil werken aan je kwalificatie met je Coördinator Scouting Academy of de opleider Scouting Academy Support die gekoppeld is aan je regio.

Eindbeoordeling

Als je (bijna) klaar bent met je ontwikkeling en je kwalificatiekaart (bijna) afgevinkt is, verzorgt de Coördinator Scouting Academy van je regio een aanvraag bij de opleider van het landelijk team Scouting Academy Support. Elke regio heeft zijn eigen opleider(s).

Een aanvraag wordt altijd gevolgd door proeve van bekwaamheid, waarin je laat zien dat je het geleerde kunt toepassen in de Scoutingpraktijk. Bij de aanvraag lever je aan:

  • een schriftelijke onderbouwing over hoe de competenties van de kwalificatiekaart zijn verworven 
  • een omschrijving van de leerpunten die je na kwalificatie verder zou willen ontwikkelen.

De Coördinator Scouting Academy en de opleider maken zelf afspraken over hoe de de proeve van bekwaamheid verloopt. Bij de proeve van bekwaamheid laat de kandidaat zien hoe het geleerde in de (Scouting)praktijk wordt gebracht. Hierbij geldt het vierogenprincipe: de proeve van bekwaamheid wordt ten minste door twee personen afgenomen. Eén hiervan is gekwalificeerd (vak)opleider. De andere is de Coördinator Scouting Academy, een begeleider of een andere functionaris, die iets kan zeggen over het proces. Voor iedere kwalificatie wordt sowieso (minimaal) één proeve van bekwaamheid gedaan. Bij een eventueel vervolgtraject is het aan de (vak)opleider om te bepalen of een tweede keer noodzakelijk is. Uiteindelijk bepaalt de (vak)opleider of de kwalificatie wordt toegekend.

Als de (vak)opleider jou geschikt vindt, dan zal deze jou in Scouts Online de juiste kwalificatie laten toekennen. Je krijgt hier per e-mail een bericht van. Vervolgens kun je een kwalificatieteken voor op je Scoutfit aanvragen bij de ScoutShop. In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en/of geregistreerd kan worden in Scouts Online en welk kwalificatieteken erbij hoort.

Scouting Academy