Headerafbeelding

Kwalificatieproces spelspecialisten

Net als andere functies binnen Scouting Nederland kan een spelspecialist zich ontwikkelen tot gekwalificeerd spelspecialist. Voor deze kwalificatie zijn een kwalificatiekaart en een routekaart beschikbaar.

Kwalificatieproces

Aan te vragen door

De kwalificatie voor gekwalificeerd spelspecialist kan worden aangevraagd door de coördinator van het landelijk team Spelspecialisten. Wanneer de coördinator Spelspecialisten van mening is dat de
betreffende spelspecialist (door studie/opleiding, ervaring, oefening en/of training) over de benodigde competenties beschikt om als spelspecialist gekwalificeerd te worden, kan de coördinator van het
landelijk team Spelspecialisten een aanvraag voor kwalificatie doen. Hiervoor kan de coördinator contact opnemen met een opleider van het team Scouting Academy Support die beschikt over grote kennis van
spelvisie en spelaanbod.

Tijdens het assessment wordt de spelspecialist tijdens een praktijksituatie getest. Deze praktijksituatie is er om aan te tonen dat iemand de vaardigheid heeft om de visie over te dragen en niet alleen theoretische kennis bezit.

Het assessment wordt afgesloten met een kwalificatiegesprek. Vanuit Scouting Academy wordt het vier-ogen-principe gehanteerd. Daarom is er altijd een tweede persoon aanwezig. Deze tweede persoon zal in de meeste
gevallen één van de twee de coördinatoren van het landelijk team Spelspecialisten zijn.

Wanneer er geen opleider met voldoende spel-kennis niet beschikbaar is dan zou een assessment gedaan kunnen worden door een "gewone" opleider samen met een spel-deskundige. We streven er naar om zoveel
mogelijk maatwerk te leveren.

Goedkeuring en registratie door


Bij een positieve beoordeling geeft de voorzitter van het landelijk team opleiders dit door aan de gegevensbeheerder of trainingsbeheerder van het landelijk team Scouting Academy, die de administratieve registratie van de kwalificatie opleider in Scouts Online doet.

Scouting Academy