Headerafbeelding

Trainersvaardigheden A en B

Trainersvaardigheden A
is bedoeld voor (beginnende) trainers die trainingen of workshops geven aan vrijwilligers die op groeps- of regioniveau actief zijn binnen Scouting Nederland. In Trainersvaardigheden A komen onderwerpen aan bod zoals
didactische werkvormen, leerstijlen, feedbackvaardigheden en presenteren.

Trainersvaardigheden B
is bedoeld voor (beginnende) trainers die trainingen of workshops geven aan vrijwilligers die op groeps- of regioniveau actief zijn binnen Scouting Nederland. In de training behandelen we onderwerpen als het ontwikkelen
van een volledige training, communicatie, groepsdynamiek en het omgaan met weerstand.

Scouting Academy