Veiligheid & regelgeving

Gave activiteiten doen is leuk, maar dan wel veilig! Voer je activiteiten bij Scouting dus op een verantwoorde manier uit en zorg voor een veilige omgeving, fysiek en sociaal. Je moet je binnen je stam veilig voelen. Hoe ga je met elkaar om, wat doe je wel en wat doe je niet? En natuurlijk is het ook belangrijk om veilig activiteiten op het water te doen. Alles over veiligheid lees je in de veiligheidsbladen van Scouting Nederland. Download dus snel de informatie van het onderwerp waarover jij alles wilt weten!

Sociale veiligheid

Wat kan wel en wat kan niet in de omgang met elkaar? Intimiteit is een belangrijk punt in de groep en is soms lastig om te bespreken. Toch wil Scouting Nederland dit onderwerp bespreekbaar maken met het doel ongewenst gedrag te voorkomen.

Op de website www.inveiligehanden.nl kun je informatie vinden over intimiteit en het voorkomen van ongewenst gedrag. Er staat informatie over gedragsregels en een gedragscode en tips hoe je je groep sociaal veilig kunt maken. Je vindt er ook informatie over wat je kunt doen als er toch ongewenst gedrag in de groep voorkomt. Diverse regio's bieden trainingen aan over het omgaan met intimiteit. Zijn er vermoedens van ongewenst gedrag? Raadpleeg dan het Protocol ongewenst gedrag .

Regelgeving

Op het water, in de lucht en natuurlijk op het land; overal gelden bepaalde regels. Bij Scouting Nederland is een aantal regels vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden. Ook in jouw stam zijn er vast regels die je samen hebt afgesproken. Een aantal van de geldende regels zijn wettelijk vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de regels op het water of wetgeving als het gaat om het drinken van alcohol of roken.

Alcohol in je groep of stam
In januari 2014 is de wet- en regelgeving omtrent alcohol flink aangescherpt. Dit kan gevolgen hebben voor het alcoholbeleid in je groep. Alle informatie over dit onderwerp hebben we op een rijtje gezet op deze pagina. Een goed moment om met elkaar eens de afspraken die jullie hebben in de groep of binnen de stam, onder de loep te nemen.

Gezondheidsformulier

Mocht er toch iets misgaan, dan is het belangrijk om de juiste medische informatie te hebben over alle leden van je stam. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat je van iedereen een gezondheidsformulier hebt dat is ingevuld. Download hier het gezondheidsformulier.