Headerafbeelding

Nalatenschap

Met een nalatenschap kunt u op een mooie wijze duidelijk maken wat u tijdens uw leven een warm hart toe droeg. In een testament legt u uw wensen vast. Denkt u met veel plezier terug aan uw tijd bij Scouting of waardeert u Scouting op een andere manier? Gunt u kinderen en jongeren nu en in de toekomst ook een fantastische ervaring waarmee zij de kans krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen? Dan is een nalatenschap aan het Scouting Nederland Fonds wellicht één van die mooie wensen die u vast kunt leggen. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden waarover u op deze pagina meer leest.

Erfstelling of legaat

Het vastleggen van uw wensen in een testament is de enige manier om een goed doel, zoals het Scouting Nederland Fonds, onderdeel te laten uitmaken van uw nalatenschap. In het testament kunt u heel veel zaken opnemen. Uiteraard bepaalt u wie uw erfgenamen worden en welk deel van uw nalatenschap zij ontvangen. Het aanwijzen van deze erfgenamen wordt ook wel erfstelling genoemd. U kunt het Scouting Nederland Fonds tot erfgenaam benoemen voor elk gewenst deel van uw nalatenschap.

Daarnaast kunt u nog bepalen dat er legaten moeten worden toegekend. Bij een legaat komt een door u te bepalen bedrag na uw overlijden ten goede aan het Scouting Nederland Fonds. Ook kunt u per legaat roerende of onroerende goederen aan het Scouting Nederland Fonds nalaten. U hoeft in uw testament niets anders aan te geven dan welk bedrag of welke goederen u nalaat aan het Scouting Nederland Fonds. Op de erfgenamen rust de last deze goederen of bedragen aan de legatarissen te overhandigen.

Fondsen op naam

Een fonds op naam is een bijzondere vorm van schenken of nalaten. Het biedt particulieren, maar ook bedrijven en instellingen, de mogelijkheid een onderdeel van het werkterrein van Scouting Nederland te steunen. Een fonds op naam is een aantrekkelijke en persoonlijke manier om Scouting Nederland substantieel te steunen. U kunt een fonds op naam zowel tijdens uw leven als door middel van uw testament oprichten. De schenking tijdens leven kan plaatsvinden in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke schenking. U profiteert van de fiscale voordelen en Scouting Nederland neemt de zorg voor realisering van 'uw goede doel' op zich. Binnen het Scouting Nederland Fonds is het Fonds Gout van Eek een voorbeeld van een fonds op naam.

Informatie en advies

Voor advies over of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich wenden tot uw eigen notaris of de notaris van Scouting Nederland. Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u terecht bij Naomi Bruins, relatiemanager van Scouting Nederland, telefoon 033 - 4960911.