Headerafbeelding

Periodieke schenking

Wilt u Scouting Nederland steunen en daarmee maximaal belastingvoordeel behalen? Kies dan voor een periodieke schenking. Deze vorm van doneren is voor u én voor Scouting Nederland het voordeligste. Wanneer u een jaarlijkse schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het Scouting Nederlands Fonds is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag dat aangewend kan worden voor langdurige en duurzame projecten. U kunt de gift - zonder drempel en maximum - als aftrek in aanmerking nemen. Zo helpt de fiscus een handje mee aan de ondersteuning van de ontwikkeling van meiden en jongens via Scouting.

Voorbeeld

Met deze vorm van schenken kunt u bijvoorbeeld uw jaarlijkse bijdrage aan het Scouting Nederland Fonds in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hievoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Bij een gewone jaarlijkse donatie van € 150,- heeft u geen belastingvoordeel. Schenkt u door middel van een periodieke schenking, dan kunt u (afhankelijk van uw belastingtarief) bijvoorbeeld 42% belastingvoordeel krijgen: u schenkt € 150,- en krijgt € 63,- terug. Scouting Nederland ontvangt € 150,- terwijl uw netto-bijdrage € 87,- is.

U kunt het belastingvoordeel ook gebruiken om uw bijdrage te verhogen. Wanneer u met een periodieke schenking jaarlijks € 259,- geeft, is uw belastingvoordeel € 109,-. Uw netto-bijdrage is dan € 150,- terwijl Scouting Nederland € 259,- ontvangt.

Hoe te regelen?

Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken vereenvoudigd. Voorheen was een notariële akte noodzakelijk, terwijl nu volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger. U kunt daarvoor gebruik maken van de standaard overeenkomst, die u kunt downloaden en invullen. Indien u ervoor kiest om het bedrag van de periodieke schenking jaarlijks automatisch te laten afschrijven door Scouting Nederland, kunt u gebruik maken van de betalingsvolmacht. Dit formulier kunt u meesturen met de standaard overeenkomst.

U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor Scouting Nederland en stuurt beide exemplaren naar:

Scouting Nederland Fonds
Antwoordnummer 465
3800 XA LEUSDEN

Ook het Scouting Nederland Fonds ondertekent beide exemplaren en u ontvangt één exemplaar retour. De Belastingdienst kan hier naar vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u te terecht op de site van de belastingdienst.