fotolijn

Kwalificatietools groepsbegeleiders

Groepsbegeleiders kunnen zich kwalificeren voor hun functie. Om groepsbegeleiders hierbij te ondersteunen zijn onderstaande kwalificatietools ontwikkeld: de kwalificatiekaart, de toelichting hierop en de routekaart. Deze kun je gebruiken om je te ontwikkelen. De praktijkbegeleider verricht de stappen in het aanvraagproces.

Kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders

De kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders bestaat uit twee delen: algemene bestuurscompetenties en groepsbegeleiderscompetenties.

 1. De algemene bestuurscompetenties hebben betrekking op competenties die voor alle bestuursleden kunnen gelden. Het is belangrijk dat al deze competenties in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kan het bestuur als geheel alle potentiele taken vervullen. Ze zijn onderverdeeld in zeven deelkwalificaties. Een groepsbegeleider beschikt over minimaal drie van deze bestuurscompetenties voor de kwalificatie groepsbegeleider.
 2. De groepsbegeleidercompetenties zijn specifiek voor de groepsbegeleider en hebben betrekking op de relatie met leidinggevenden, leidingteams, het werkklimaat en de sfeer in de groep. Deze zijn verplicht voor de kwalificatie groepsbegeleider.

Toelichting van de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders

De opzet van de toelichting is gebaseerd op hulpvragen. Deze helpen jou om duidelijk te krijgen wat de gevraagde competenties zijn van een gekwalificeerde groepsbegeleider. De theorie in deze toelichting wordt uitgelegd in de routekaart voor groepsbegeleiders Deze opzet ken je misschien al van de toelichtingen bij andere kwalificatiekaarten.

Routekaart voor groepsbegeleiders

De routekaart voor groepsbegeleiders is een online tool en bestaat, net als de kwalificatiekaart, uit twee gedeeltes: A. bestuurscompetenties en B. groepsbegeleiderscompetenties. De groepsbegeleider hoeft niet alle opdrachten uit de routekaart uit te voeren, het is immers een hulpmiddel. De groepsbegeleider kan de keuze maken om alleen bepaalde competenties uit de routekaart te kiezen voor de ontwikkeling tot gekwalificeerd groepsbegeleider.

Kwalificatieproces groepsbegeleiders

Net als leiding en praktijkbegeleiders kan de groepsbegeleider zich ontwikkelen tot gekwalificeerd groepsbegeleider. Voor deze kwalificatie zijn een kwalificatiekaart, toelichting en een routekaart beschikbaar.

Kwalificatieproces

De groepsbegeleider wordt bij voorkeur begeleid door de praktijkbegeleider. Als de situatie hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. Kijk in dat geval wie de groepsbegeleider kan begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iemand binnen het bestuur. Als je er niet uit komt, kun je de praktijkcoach van je regio benaderen en vragen om maatwerkadvies.

Wanneer een groepsbegeleider naar de mening van zijn (praktijk)begeleider over alle benodigde deelkwalificaties beschikt, kunnen de deelkwalificaties door de praktijkbegeleider in Scouts Online worden toegekend en kan een kwalificatieaanvraag worden gedaan bij de praktijkcoach van de regio.

Benodigde deelkwalificaties

Benodigde deelkwalificaties voor de kwalificatie groepsbegeleiders:
Basis:
• Groepsbegeleiderscompetenties (27068)

Aangevuld met minimaal 3 van deze:
• Kennis van scouting - Bestuurscompetenties (27061)
• Bemiddelen - Bestuurscompetenties (27062)
• Diversiteit - Bestuurscompetenties (27063)
• Planning en organisatie - Bestuurscompetenties (27064)
• Veiligheid - Bestuurscompetenties (27065)
• Bevorderen van de samenwerking - Bestuurscompetenties (27066)
• Samenwerken als bestuur - Bestuurscompetenties (27067)

 

Beoordelen aanvraag

Bij een aanvraag voor een kwalificatie groepsbegeleider kijkt de praktijkcoach of de betreffende groepsbegeleider inderdaad over de benodigde competenties beschikt. Als de praktijkcoach het assessment positief beoordeelt, dan kent de praktijkcoach de kwalificatie Gekwalificeerd groepsbegeleider (27060) toe in Scouts Online.

N.B. Als een praktijkcoach van zichzelf vindt dat hij nog niet alle kennis zelf in huis heeft om een goede beoordeling te doen, dan kan hij iemand uit zijn omgeving vragen voor ondersteuning, denk hierbij aan een opleider of een regio-HRM’er.

Kwalificatie wel of niet verplicht?

Een groepsbegeleider is niet verplicht om gekwalificeerd te raken. Tevens is een groepsbegeleider niet verplicht om alle taken op de kwalificatiekaart uit te voeren binnen zijn groep. Het kan voorkomen dat er binnen een groep andere afspraken worden gemaakt. Wil een groepsbegeleider zichzelf ontwikkelen? Dan kan hij de kwalificatiekaart gebruiken als leidraad. Als een groepsbegeleider gekwalificeerd wil worden, doorloopt deze het kwalificatieproces.

Voor teamleiders

Als teamleider van een speltak vorm je, samen met je teamleden en de kinderen of jongeren in je speltak, de basis van Scouting. In je speltak wordt het Scoutingspel gespeeld. Net als voor leidinggevenden, is er ook voor de teamleid(st)er een kwalificatie die bestaat uit verschillende competenties die je nodig hebt voor je functie. Met je team streef je er naar om minimaal twee leidinggevenden gekwalificeerd te hebben en ook als teamleider streef je er naar om je kwalificatie als teamleider te behalen. In het teamprofiel kun je zien dat elk leidingteam een gekwalificeerd teamleid(st)er heeft. Wil je je kwalificeren als teamleid(st)er, dan moet je wel eerst gekwalificeerd leiding zijn.

Waar moet je aan voldoen?

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties, zodat je binnen 8 maanden na het beginnen van je taak gekwalificeerd bent.
 • Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van Scouting Nederland op dit gebied.
 • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.
 • Je hebt de kwalificatie gekwalificeerd leidinggevende.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je downloadt het functieprofiel teamleiders en de kwalificatiekaart voor leidinggevenden en teamleiders. Op deze kaart zie je onder een aantal deelkwalificaties ook een toevoeging voor teamleider. Samen met de praktijkbegeleider in je groep ga je bepalen hoe ver je bent met de deelkwalificaties voor teamleid(st)er.

Wat moet je meer doen dan een leidinggevende?

In het functieprofiel staat dit goed weergegeven. Van een teamleider wordt verwacht dat hij bepaalde competenties beheerst die net een stap verder gaan dan voor een leidinggevende. Als teamleider heb je overzicht over het totaal. Je weet hoe je team functioneert, of er conflicten zijn en of je bezetting optimaal is. Ook kijk je extra naar het spel en het programma. Is het spel van goede kwaliteit, gebruiken we het spelaanbod en de progressiematrix en houd je de rode draad in het programma in het vizier van het Scoutingseizoen? Zijn de doelen gehaald aan het eind van het seizoen?

Hoe ga je de kwalificatie halen?

 • Je kunt op training gaan. Als het goed is worden er in jouw regio trainingen voor teamleiders gegeven. Deze training bestaat uit twee dagdelen en je werkt er aan een aanvulling op het totaal aan competenties. Het is dus niet zo dat je met het volgen van de training je kwalificatie behaalt.
 • Je kunt leren door als teamleider mee te draaien met een gekwalificeerd teamleider. Dit kan binnen je eigen groep, maar mag ook bij een andere groep plaats vinden. Zo leer je van de ander en kan hij of zij jou feedback geven, waar je mee aan de slag kunt. 
 • Je bent op je werk teamleider of je hebt een functie met leidinggevende taken en/of je hebt op je werk hier een opleiding voor gehad. 

Eindbeoordeling

Of je voldoet aan alle competenties, beoordeelt de praktijkcoach. Dit is iemand binnen de regio die bekijkt of iemand alle competenties in huis heeft voor het gekwalificeerd niveau. De praktijkcoach beoordeelt dit door middel van een assessment. Een gesprek waarin jij aantoont dat je over de benodigde informatie en competenties beschikt. Hij kan je ook observeren in de praktijk, als onderdeel van het assessment.

De praktijkbegeleider vraagt dit assessment voor je aan. Als de praktijkcoach jou geschikt vindt, dan zal hij jou in Scouts Online registreren als gekwalificeerd teamleid(st)er. Je krijgt hier per e-mail een bericht van.
Vervolgens kun je een kwalificatieteken voor op je Scoutfit aanvragen bij de ScoutShop.

In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en/of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Je kunt een keuze maken om vervolg- of specialistische trainingen te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een logeer-, kamp-, bivak- of expeditiekwalificatie gaan halen. Of misschien wil je wel doorstromen naar een functie binnen de groep, als groeps- of praktijkbegeleider. Denk ook aan landelijke evenementen als Scout-In of een (inter)regionale Scoutiviteit waar je specialistische trainingen kunt volgen of je gaat de uitdaging aan en volgt een Gillwel-training. Ook door het meewerken als vrijwilliger aan projecten of evenementen op regionaal of landelijk niveau, kun je bepaalde competenties en daarmee (deel)kwalificaties halen.

Wat ga je doen om andere kwalificaties te halen

Je gaat voor jezelf, samen met de praktijkbegeleider, in kaart brengen waar je je verder in wil ontwikkelen. Je praktijkbegeleider kan samen met jou het teamprofiel bekijken om te bezien wat nodig is om alle zaken goed geregeld te hebben en de kwaliteit te optimaliseren. Daarnaast ga je kijken wat je buiten je team, voor jezelf, zou willen. Je kunt een TOP opstellen samen. Hierin zet je in stappen wat je gaat leren, wanneer en waar.

Hoe ga je andere kwalificaties halen

Hoe je de verschillende kwalificaties kunt halen, hangt af van wat je wilt. Hieronder staan een aantal mogelijkheden. Klik op de links in het menu om meer te weten te komen over de kwalificaties.

In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en/of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Routekaart groepsbegeleider

De routekaart is een online trainingsroute voor groepsbegeleiders. In de routekaart vind je diverse mogelijkheden om aan je competenties te werken, zodat je snel en makkelijk ziet op welke manieren je aan een bepaalde competentie kunt werken. De routekaart is analoog opgebouwd aan de kwalificatiekaart. Dit betekent dus ook dat je niet alles uit de routekaart hoeft te doen, je pikt alleen de competenties er uit die je nog wil ontwikkelen als groepsbegeleider. Je kiest dus zelf met welke competentie je aan de slag wil en op welke manier.

De kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders bestaat uit twee gedeelten;

Groepsbegeleiderskwalificaties

Deze twee gedeelten vind je ook terug in de routekaart voor groepsbegeleiders. Als je aan het eind van de routekaart bent, heb je dus in feite alle competenties op de kwalificatiekaart doorlopen.

Het begin van de routekaart

De eerste stap is dat je voldoet aan het basisniveau en door de groepsraad wordt benoemd als groepsbegeleider. Hierbij hoort bijvoorbeeld het aanvragen van een VOG. Direct na je benoeming kun je aan de slag.

De groepsbegeleider wordt bij voorkeur begeleid door de praktijkbegeleider. Als de situatie hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. Kijk in dat geval wie de groepsbegeleider kan begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iemand binnen het bestuur. Als je er niet uit komt, kun je de praktijkcoach benaderen en vragen om maatwerkadvies.

Ga in gesprek met jouw (praktijk)begeleider en inventariseer jouw leervragen en competenties. In de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders (linkje) staan alle competenties die je nodig hebt om gekwalificeerd te worden. Als hulpmiddel hierbij kun je een intakeformulier gebruiken. Aan de hand van je leervragen en te ontwikkelen competenties maak je een eigen Talent Ontwikkel Plan (TOP). Je kunt het TOP-formulier van Scouting Nederland gebruiken. Voor het beschrijven van je leerweg kun je de routekaart gebruiken.

De routekaart

Waar wil jij je in ontwikkelen? 

Het einde van de routekaart

Als je (praktijk)begeleider en jij hebben vastgesteld dat je alle competenties voor groepsbegeleiders en bestuurders voldoende hebt ontwikkeld, kan de praktijkbegeleider van je groep de bijbehorende deelkwalificaties toekennen in Scouts Online (zie ook de toelichting voor groepsbegeleiders <link toevoegen>). Als alle benodigde deelkwalificaties ook zijn toegekend in SOL kan de kwalificatie 'gekwalificeerd groepsbegeleider' (nummer 27060) aangevraagd worden in SOL. De praktijkbegeleider kan de aanvraag doorgeven aan je praktijkcoach, waarna een beoordelingsgesprek bij je praktijkcoach volgt voor je kwalificatie. Het beoordelingsgesprek heeft twee mogelijke uitkomsten:

 • Je hebt aangetoond dat je de benodigde competenties bezit en de kwalificatie kan aan jou worden uitgereikt en geregistreerd in Scouts Online (SOL).
 • Je bezit één of meerdere competenties nog onvoldoende. Je gaat jouw TOP aanpassen, je doet extra opdrachten, eventueel gevolgd door een nieuw beoordelingsgesprek voor je kwalificatie.

Vragen of suggesties?

Heb je vragen, mis je nog dingen of heb je suggesties of verbeteringen voor de routekaart voor groepsbegeleiders? Dan horen we het graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor groepsbegeleiders

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider.

 

De groepsbegeleider heeft o.a. de volgende taken:

 • Verantwoordelijk voor het duurzame vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, attentiebeleid, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek, afrondingsgesprek.
 • (Mede)verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en goede sfeer in de groep.
 • Begeleiden van leidingteams van de verschillende speleenheden.
 • Begeleiden van het bestuur en aanjager van het vrijwilligersbeleid van de groep
 • Oplossen van meningsverschillen en problemen tussen mensen/teams. (bemiddelen)
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg met de praktijkbegeleider in de groep en motiveren en stimuleren van het groepsbestuur.
 • Is zich bewust van de voorbeeldrol en heeft kennis van het algemene reilen en zeilen van Scouting (Spelvisie, Scouting Academy).
 • Zich inzetten voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als groepsbegeleider.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.

 

Basisniveau groepsbegeleiders

Waar voldoe je in ieder geval aan als groepsbegeleider:

 • Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 • Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Bereid zijn de voor de functie geldende competenties je eigen te maken en je zo te blijven ontwikkelen.

Deze basis is noodzakelijk wanneer iemand als vrijwilliger binnen Scouting aan de slag wil gaan. Hiermee wordt uitgesproken dat iemand zich wil houden aan de visie en gedragscode en dat iemand zich wil ontwikkelen om een gekwalificeerde groepsbegeleider te worden.

Het doel van de VOG is het voorkomen dat potentiele vrijwilligers met relevante strafbare feiten op hun naam worden aangesteld. De veiligheid van zowel jeugdleden als leidinggevenden staat hierbij voorop. Daarnaast is er de taak om sociale veiligheid op de agenda te zetten.

 

Kwalificatie groepsbegeleiders

Voor groepsbegeleiders bestaat een kwalificatie met bijbehorend kwalificatieteken. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina’s over het kwalificatieproces of de kwalificatietools voor groepsbegeleiders.