fotolijn

Voor regio-organisatoren

Regioactiviteiten zijn groter en uitdagender dan activiteiten die scouts normaal in hun eigen groep doen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meiden en jongens bij Scouting. Als regio-organisator heb je een grote rol bij de organisatie van deze activiteiten.

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Leidingteams staan garant voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma waarmee de jeugdleden de kans krijgen zich te ontwikkelen. Regioactiviteiten geven jeugdleden de kans om kennis te maken met de diversiteit van Scouting door het ontmoeten van andere Scoutinggroepen en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten, dan je in je groep kunt doen. Ook dienen regioactiviteiten als voorbeeldactiviteiten voor het werken met de spelvisie en -methode. Als regio-organisator vervul je bij de organisatie van regioactiviteiten voor één of meer speltakken een spilfunctie vanuit de regio. Op basis van de behoefte bij de speltakken van de groepen in je regio, stel je samen met je team een activiteitenkalender op en draag je zorg voor de realisatie van de regioactiviteiten.  

Er is voor regio-organisatoren een functieprofiel , een kwalificatiekaart met bijbehorende toelichting en een landelijke training met bijbehorende module .

Wat kun je doen om gekwalificeerd te worden?

Als regio-organisator draag je bij aan de kwaliteit van het activiteitenteam en aan de kwaliteit van de regioactiviteiten, en daarmee ook aan de ontwikkeling van scouts. Naast het feit dat je als regio-organisator actief bent, kun je ook werken aan je eigen kwalificatie. Doordat je als regio-organisator al activiteiten hebt georganiseerd, heb je je al een aantal competenties eigen gemaakt of je hebt al expertise vanuit eerdere ervaringen. Met behulp van het functieprofiel en de kwalificatiekaart kun je een inschatting maken van je competenties. Als je dit liever met iemand samen doet, kun je de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of iemand anders die hierin vakkundig is, zoals de coördinator trainingen, vragen. Vervolgens maak je een Talent Ontwikkel Plan (TOP) . Hierin zet je jouw leerroute: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Je kunt het Talent Ontwikkel Plan ook samen met de persoon met wie je de kwalificatiekaart bespreekt invullen. Het is aan te bevelen om binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te behalen.

Hoe ontwikkel je je competenties?

Als aspirant regio-organisator ga je in opleiding om je kwalificatie te halen. Als je al veel ervaring hebt met het organiseren van grote activiteiten, dan kun je rechtstreeks een assessment aanvragen via de coördinator activiteiten in je regiobestuur of de coördinator trainingen. In de Kwalificatiewijzer vind je hierover meer informatie.

Je kunt op twee manieren je competenties behalen:

 1. Door het volgen van een opleidingstraject.
 2. Door te leren in de praktijk.

Het volgen van een opleidingstraject

Het landelijke opleidingstraject voor regio-organisatoren bestaat uit twee trainingsdagen en een persoonlijke praktijkopdracht. Voorafgaand aan de eerste trainingsdag wordt gevraagd om je ingevulde kwalificatiekaart en jouw Talent Ontwikkel Plan in te vullen. De trainers zijn hierdoor op de hoogte van jouw individuele leerwensen en kunnen meer maatwerk leveren, zodat de training een meerwaarde krijgt voor jou. Na de eerste trainingsdag ga je aan de slag met een praktijkopdracht. Hiervoor betrek je iemand anders uit de regio die met jou meekijkt bij de uitvoering van je opdracht. Dit kan een andere gekwalificeerde regio-organisator zijn of iemand anders die ervaring heeft met het organiseren van regioactiviteiten. Op de tweede dag van de training presenteer je jouw persoonlijke opdracht. Afhankelijk van jouw opdracht overleg je met de trainers hoe je presentatie eruit ziet. Met deze persoonlijke opdracht laat jij zien dat je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Na afloop van het opleidingstraject, na het voltooien van je persoonlijke opdracht en nadat je de competenties van de kwalificatiekaart hebt behaald, kun je je kwalificatie aanvragen via de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen.

Leren in de praktijk

Wanneer je de kennis en ervaring in de praktijk opdoet, dan start je zoals hierboven uitgelegd. Als je in de praktijk over alle competenties van de kwalificatiekaart beschikt, dan kan de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen voor jou de kwalificatie aanvragen.

Aanvraag kwalificatie

Deze aanvraag bestaat uit een assessment en de beoordeling. Een opleider van Team Scouting Academy Support neemt het assessment af en bij een goede beoordeling zal hij of zij jou de kwalificatie toekennen. De registratie van jouw kwalificatie in Scouts Online wordt door de opleider verzorgd. Het assessment kan verschillen van vorm. Dit  zal vooraf besproken worden, bij het aanvragen van de kwalificatie. 

De rol van de regio

Het kwalificatietraject voor regio-organisatoren komt overeen met het traject voor trainers. Belangrijk is dus te weten dat de regio een belangrijke taak heeft in de aanvraag van kwalificaties van de regio-organisatoren van het activiteitenteam. De regio heeft zelf de regie in de beoordeling en het aanvragen van kwalificaties van regiofuncties.

Wanneer je als regio-organisator gekwalificeerd wilt worden, zal je dus eerst contact met de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen moeten opnemen. De procedure is ook te vinden in het stappenplan kwalificatie.

Heb je vragen over het opleidingstraject voor regio-organisatoren, dan kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opleiders

Een opleider is er specifiek voor het opleiden en beoordelen van trainers, instructeurs, praktijkcoaches en opleiders. De opleiders vormen samen het landelijk team opleiders en vallen onder de verantwoordelijkheid van de programmagroep Scouting Academy. Het team heeft een voorzitter en komt regelmatig bijeen voor overleg. De opleiders wonen verspreid door het land.

Waar moet je aan voldoen?

Als je opleider wilt worden of wilt onderzoeken of de functie wat voor je is, dan kun je per mail contact opnemen met het opleidersteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens wordt er een gesprek met je gepland, samen met twee opleiders waarin met elkaar gekeken wordt of je over de trainersvaardigheden beschikt die nodig zijn voor de functie. Voor de functie opleider is een kwalificatiekaart beschikbaar waarin je kunt zien welke competenties er nodig zijn voor de functie. Om opleider te kunnen worden, moet je gekwalificeerd trainer zijn en de nodige ervaring hebben.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Als opleider begeleid je trainers, instructeurs, praktijkcoaches en opleiders in hun route naar kwalificatie. Je houdt regelmatig gesprekken met de desbetreffende vrijwilligers en komt kijken bij een training om hen in hun opleidingstraject te coachen en hen te volgen in hun vooruitgang. Daarnaast organiseert het team opleiders diverse trainingen die voor de functies beschikbaar zijn, zoals training voor instructeurs, trainers en praktijkcoaches. Het opleiden van nieuwe opleiders is een interne aangelegenheid en gebeurt gezamenlijk met de opleiders.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Als opleider is kwalificatie verplicht, je bent tenslotte een voorbeeld voor alle andere functies die jij gaat beoordelen. Binnen het opleidersteam is er een nauwe samenwerking in het begeleiden en opleiden van opleiders en zal in gezamenlijkheid de eindbeoordeling besloten worden. De opleiders met de meeste ervaringsjaren zullen hier nauw bij betrokken zijn. Je kunt opgaan voor je eindkwalificatie als je geheel voldoet aan de competenties van de kwalificatiekaart en je past binnen het team. Je hebt enige tijd meegelopen als opleider, diverse begeleidings- of coachingsgesprekken gevoerd met instructeurs, trainers of praktijkcoaches en hierbij was een andere opleider aanwezig of de gesprekken zijn geëvalueerd. Daarnaast heb je meegedraaid met een aantal trainingen voor instructeurs, trainers of praktijkcoaches.

Indien je kwalificatie rond is, wordt dit in Scouts Online geregistreerd en kun je een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je CV bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoever je met de competentie bent en tot hoever je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van leidinggevende. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Functiegebonden competenties

Voor de meeste functies zoals trainer Gilwell is de procedure dat je je aanmeldt bij het team van het betreffende onderdeel. Voor de Gilwell kan je rechtstreeks met hen contact opnemen en op hun website staan regelmatig vacatures. Je kunt een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In een gesprek wordt bekeken of je voldoende trainersvaardigheden hebt voor de Gilwell-training en de kwalificatie als Gilwell trainer gebeurt door een opleider samen met een Gilwell-trainer.

Voor alle andere functies geldt hetzelfde als hierboven genoemd. Neem contact op met het betreffende team of stuur een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je wilt weten met wie je voor een bepaalde functie contact moet opnemen.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de coördinator vrijwilligersbeleid (HRM) of een andere opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Scoutiviteit, de Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.

Instructeur, wel gekwalificeerd

Als instructeur ondersteun je kaderleden op groeps-, regio- en landelijk niveau bij het verwerven en versterken van een beperkt aantal competenties of Scoutingtechnieken in trainingen, cursussen en workshops (leeractiviteiten). Dat doe je tijdens weekenden of avonden. Je draagt op interactieve wijze kennis en speciale vaardigheden over.

Je werkt veelal samen met andere instructeurs of trainers in een team, maar je kunt ook zelfstandig en op speciaal verzoek een programma aanbieden. Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke en facilitaire zaken die rond de organisatie en uitvoering van de leeractiviteit spelen. Dit kan al vanaf 15 jaar, dus ook als oudste scout, explorer of roverscout kun je je kennis en vaardigheden overbrengen op andere scouts. Zo kun je denken aan instructeur hakken en zagen, pionieren, EHBO, etc. 

Er zijn een paar uitzonderingen gemaakt voor omgaan met moeilijk gedrag en gedragsbeperkingen zoals ADHD en autisme, ongewenste intimiteiten en het signaleren van kindermishandeling. Voor deze onderwerpen is een functie als trainer passender door het beroep wat wordt gedaan op de vaardigheden die nodig zijn om dit soort trainingen te geven.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je CV bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoever je met de competentie bent en tot hoever je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van leidinggevende. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je andere kwalificaties halen?

Functiegebonden competenties

De functiegebonden competenties kun je op drie manieren opdoen:

 1. Je volgt een training.
 2. Je leert in je eigen groep (van je medeleiding).
 3. Je leert bij een andere groep, je gaat stage lopen.

Landelijk worden er regelmatig trainingen aangeboden voor trainers. Deze staan in Scouts Online, waar je je ook kunt inschrijven. Klik hier voor meer informatie over de functie opleider.

Liever aan de slag als trainer? Dat kan ook. Je kunt dan contact opnemen met de coördinator Scouting Academy in de regio. Voor de functie trainer is er ook een opleiding of training en je beoordeling wordt gedaan door een opleider. Klik hier voor meer informatie over de functie trainer.

Landelijk worden er ook evenementen georganiseerd waar je kan deelnemen aan diverse specialistische workshops en trainingen, zoals de Scout-In.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Met en van elkaar leren binnen het eigen team, door (positieve en negatieve) feedback te geven en collegiale coaching.
 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de groepsbegeleider of de coördinator vrijwilligersbeleid (HRM). Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Scoutiviteit, de Scout-In, de Gillwel training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.

 

Trainers

Als trainer ondersteun je kaderleden op groeps- of regioniveau bij het verwerven en versterken van functiegerichte competenties door middel van trainingen, cursussen of workshops. Dat doe je tijdens weekenden of avonden. Je zorgt ervoor dat ze de inhoudelijke kennis, die voor het functioneren van de leidinggevende of andere kaderleden nodig is voor het gekwalificeerd raken in de functie, kunnen opdoen. Op basis van input van een praktijkbegeleider en de deelnemer wordt aangegeven welke functiecompetenties ontwikkeld moeten worden. Mede door het verzorgen van de functiegerichte trainingen zorg je ervoor dat dit later door de praktijkbegeleider kan worden afgetekend voor kwalificatie.

Je werkt veelal samen met andere trainers en vormt samen een trainingsteam. Dit kan op regionaal of landelijk niveau zijn. Binnen dit team bespreek je de vorderingen van de deelnemers. Vanuit dit regionaal of landelijk opererend team wordt er regelmatig afgestemd over de ontwikkelingen binnen Scouting Academy. Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke en facilitaire (en soms financiële) zaken die rond de organisatie en uitvoering van de training spelen. Het trainersteam wordt aangestuurd door een trainerscoördinator die zitting heeft in het regiobestuur.

Waar moet je aan voldoen?

Er is een aantal basisvoorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor deze kwalificatie.

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je hebt minimaal een opleiding of werkervaring op MBO-denkniveau.
 • Je beschikt over de (erkende) competenties voor trainer of bent bereid en in staat deze te ontwikkelen tot het gewenste niveau.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van zaken met betrekking tot te geven trainingen en neemt deel aan de uitwisselingsbijeenkomsten voor trainers.
 • Bij ontbrekende kennis en nog te ontwikkelen competenties ben je bereid om je zodanig te ontwikkelen, zodat binnen twaalf maanden de kwalificatie voor trainer wordt behaald.
 • Omgaan met kaderleden vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen.
 • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Naast dat je waarschijnlijk al als trainer aan de slag bent, ga je ook werken aan je kwalificatie. Je hebt jezelf al een aantal competenties eigen gemaakt of je hebt al expertise vanuit je werk. Je bekijkt het functieprofiel en de kwalificatiekaart en maakt een inschatting van je competenties. Je kunt dit samen met de trainerscoördinator doen of met iemand anders die hierin vakkundig is. Ook kun je het opleidersteam deze vraag stellen door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens ga je een TOP maken voor jezelf. Hierin zet je jouw leerroute: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Probeer binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te behalen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Als aspirant trainer ga je in opleiding om je kwalificatie te halen. Als je al trainer bent van beroep of je hebt een opleiding voor trainer binnen je studie of werk gedaan, dan kun je rechtstreeks via de praktijkcoach of het opleidersteam je assessment aanvragen. Onder eindkwalificatie vind je hierover meer informatie.

Om je competenties te halen, zijn er diverse leerwegen die je kunt bewandelen:

 1. Leren in de praktijk
 2. Volgen van een training

Leren in de praktijk

Als aspirant trainer neem je deel aan het trainersteam en door het meedoen met het geven van de trainingen, ontwikkel je al competenties die nodig zijn als trainer. Het advies om binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te halen, moet wel haalbaar zijn als het gaat om leren in de praktijk. Zo kan het gebeuren dat in jouw regio de trainingen nog niet veelvuldig gepland kunnen worden wegens onderbezetting van het team of omdat de trainingen geannuleerd worden omdat er te weinig animo voor is. Het is belangrijk dat je veelvuldig kunt oefenen en dat jij je het trainerschap eigen kunt maken. Hierin is het belangrijk dat je begeleid wordt door de trainerscoördinator of een andere gekwalificeerde trainer. Samen met je begeleider bespreek je regelmatig je voortgang en je TOP. Hierbij is ook de inbreng van de andere trainers belangrijk. Zij zien je ook als trainer aan het werk en ervaren jou in de samenwerking.

Volgen van training

Het volgen van training is een onderdeel van je route naar kwalificatie. Je kunt je opgeven voor Train de trainer via Scouts Online. Er worden landelijk op diverse plekken trainingen georganiseerd, je kunt je voor elke training inschrijven die in het lijstje staat. Voorafgaand aan de training wordt jou gevraagd om je ingevulde kwalificatiekaart en je TOP, waarin je leervraag staat verwoord, in te leveren. De trainers van de training kunnen dan gericht voor jou leermomenten plannen, zodat de training een meerwaarde heeft. De training is deels maatwerk en deels algemeen qua inhoud.

Eindbeoordeling

Je bent al trainer van of voor je beroep

Als je reeds in bezit bent van certificaten als trainer of je bent trainer van beroep, dan kun je direct een verzoek indienen voor een assessment bij het opleidersteam. Dit kan per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt dan een afspraak met je gepland en men overlegt met jou of je gekwalificeerd kunt worden. Je kunt dan een kopie van je certificaten of ander bewijsmateriaal naar het team toesturen, maar dat zal een opleider verder met je kortsluiten. Als je kwalificatie wordt toegekend, komt dit in Scouts Online te staan en is het mogelijk om een kwalificatieteken aan te vragen bij de ScoutShop.

Je bent aspirant trainer

Als je voldoet aan alle competenties en jouw begeleider gaat ook akkoord, dan vraag je je assessment aan. Dit kan via de praktijkcoach of rechtstreeks bij het opleidersteam door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanuit het opleidersteam zal je beoordeeld worden. Dit gaat aan de hand van een gesprek en door met je mee te kijken in de praktijk. Vervolgens vindt dan de beoordeling plaats. Je kwalificatie komt in Scouts Online te staan en je kunt een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoe ver je met de competentie bent en tot hoe ver je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van leidinggevende. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Functiegebonden competenties

Voor de meeste functies als trainer Gilwell of opleider, is de procedure dat je je aanmeldt bij het team van het betreffende onderdeel. Voor de Gilwell kun je rechtstreeks met Team Gilwell contact opnemen en op de website staan regelmatig vacatures. Je kunt ook een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In een gesprek wordt bekeken of je voldoende trainersvaardigheden hebt voor de Gilwell-training en de kwalificatie als Gilwell-trainer gebeurt door een opleider samen met een andere Gilwell-trainer.

Voor de functie opleider neem je contact op met het landelijk opleidersteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen contact met je op en er volgt een gesprek. Zo wordt bekeken of jij de juiste trainersvaardigheden hebt voor de functie van opleider. Als dat zo is, ga je eerst een tijdje meelopen met een opleider en vervolgens wordt besloten of je permanent deel kunt gaan uitmaken van het team opleiders. Kijk ook op de pagina over de opleiders.

Voor alle andere functies neem je contact op met het betreffende team of stuur je een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de trainingscoördinator of opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals een (inter)regionale Scoutiviteit, de landelijke Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.

Instructeur, niet gekwalificeerd

Als instructeur ondersteun je kaderleden op groeps-, regio- en landelijk niveau bij het verwerven en versterken van een beperkt aantal competenties of Scoutingtechnieken in trainingen, cursussen en workshops (leeractiviteiten). Dat doe je tijdens weekenden of avonden. Je draagt op interactieve wijze kennis en speciale vaardigheden over.

Je werkt veelal samen met andere instructeurs of trainers in een team, maar je kunt ook zelfstandig en op speciaal verzoek een programma aanbieden. Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke en facilitaire zaken die rond de organisatie en uitvoering van de leeractiviteit spelen.

In het functieprofiel staat beschreven wat de functie instructeur inhoudt en welke competenties je hiervoor in huis moet hebben. Zo kun je denken aan instructeur hakken en zagen, pionieren, EHBO, etc. 

Er zijn een paar uitzonderingen gemaakt voor omgaan met moeilijk gedrag en gedragsbeperkingen als ADHD en autisme, ongewenste intimiteiten en signaleren van kindermishandeling. Voor deze onderwerpen is een functie als trainer passender door het beroep dat wordt gedaan op de vaardigheden die nodig zijn om dit soort trainingen te geven.

Waar moet je aan voldoen?

Er is een aantal basisvoorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor deze kwalificatie.

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je hebt minimaal een opleiding of werkervaring op MBO-denkniveau.
 • Je beschikt over de (erkende) competenties voor instructeur of bent bereid en in staat deze te ontwikkelen tot het gewenste niveau.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van zaken met betrekking tot het specialisme en neemt deel aan de uitwisselingsbijeenkomsten voor instructeurs.
 • Omgaan met kaderleden vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen.
 • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Als je gekwalificeerd instructeur wilt worden, begin je met het downloaden van het functieprofiel en de kwalificatiekaart. Deze bestudeer je en je zoekt uit of je alle competenties in huis hebt of waar je jezelf nog verder in moet ontwikkelen. Dit kun je doen met de coördinator Scouting Academy van de regio of iemand anders, zoals een praktijkbegeleider als je bij een groep actief bent.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 1. Training
 2. Leren in de praktijk

Training

Om een instructeurskwalificatie te halen, kun je op training gaan. Deze trainingen worden landelijk aangeboden en vind je in Scouts Online. Je zoekt je specialisatie uit en hebt minimaal twee keer een instructietraining gegeven.

Leren in de praktijk

Je kunt ook meelopen met een andere gekwalificeerd instructeur en van die persoon leren. Je geeft onder begeleiding een aantal keer zelf de instructietraining. Deze persoon kan ook iemand in je eigen groep zijn, lid zijn van een andere groep of als trainer actief zijn.

Eindbeoordeling

Deze kwalificatie wordt beoordeeld door een opleider en een specialist op het vakgebied uit de praktijk. De specialist bekijkt puur de technische kant en de opleider de trainersvaardigheid. Vooraf stuur je de ingevulde competentieroos en de ingevulde kwalificatiekaart op. Ook kan men vragen om een verslag met je uitgewerkte leerpunten. De beoordeling zelf gebeurt door een assessment en het laten zien van je vaardigheid in de praktijk. Na afloop bespreken de opleider en specialist de beide onderdelen en kwalificeren de instructeur. Als je gekwalificeerd bent, kun je een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop. Je eindkwalificatie aanvragen kan via de praktijkcoach in de regio of rechtstreeks bij het opleidersteam door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kwalificatie wordt dan geregistreerd in Scouts Online. In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP ( Talent Ontwikkel Plan ) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de  competentieroos . Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoe ver je met de competentie bent en tot hoe ver je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel.. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je andere kwalificaties halen?

Functiegebonden competenties

De functiegebonden competenties kun je op drie manieren opdoen:

 1. Je volgt een training in je regio of tijdens landelijke evenementen als Scout-In.
 2. Je leert in je eigen groep (van je medeleiding).
 3. Je leert bij een andere groep, je gaat stage lopen.

Landelijk worden er regelmatig trainingen aangeboden voor trainers. Deze staan in Scouts Online, waar je je ook kunt inschrijven. Klik hier voor meer informatie over de functie opleider.

Liever aan de slag als trainer? Dat kan ook. Je kunt dan contact opnemen met de trainerscoördinator van het trainersteam in de regio. Voor de functie trainer is er ook een opleiding of training en je beoordeling wordt gedaan door een opleider. Klik hier voor meer informatie over de functie trainer.

Landelijk worden er ook evenementen georganiseerd waar je kan deelnemen aan diverse specialistische workshop en trainingen, zoals de Scout-In.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld door de praktijkbegeleider van je groep of de coördinator Scouting Academy van de regio. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Landelijke Scoutiviteit, Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.