fotolijn

Stappenplan SCENES Center worden

Een (Label-)kampeerterrein van Scouting Nederland kan Scenes Centre worden door de voorwaarden van SCENES te onderschrijven en het onderstaande stappenplan te volgen.

De kampeerterreinen moeten voldoen aan drie hoofdvoorwaarden (zie de Key requirements):

 • Het terrein ligt in een natuurlijke omgeving zodat gasten uitgenodigd worden om te spelen en te leren in de natuur;
 • Het kampeerterrein biedt natuuractiviteiten aan;
 • Het kampeerterrein streeft een zo duurzaam mogelijk beheer na.

Daarnaast vindt Scouting Nederland het belangrijk dat er een goede informatievoorziening is naar gasten én naar medewerkers.

1. Aanmelden

 • Aanmelden bij Scouting Nederland via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                    
 • Scouting Nederland stuurt een informatiepakket
 • SCENES-team op je kampeerterrein aanstellen
 • Zo nodig kan Scouting Nederland of een ander SCENES Centre aanvullende informatie geven aan het beheerteam/SCENES-team
 • Keyrequirements aankruisen en beslissen: willen we dit als beheerteam?
 • Beheerteam zegt ja, dit wordt vastgelegd in de notulen van een beheerteamvergadering
 • Scouting Nederland informeert WOSM dat er een aspirant SCENES Centre is.

2. Voorbereiding

3. Uitvoering

 • De "nee's" van de Keyrequirements aanpakken
 • Communicatie naar gasten regelen en beschrijven               
 • Informeren/ enthousiasmeren medewerkers en vastleggen hoe dit geborgd wordt.               
 • De SCENES-gedachte in de werkplannen verwerken (bij elk team een kopje duurzaamheid)
 • Scouting Nederland informeren (werkplan, beleidsstuk, communicatie naar gasten, stappenplan)
 • Audit ander terrein; uitwisselen ideeën en mogelijkheden, keyreqiurements samen doorlopen
 • Korte tekst en foto’s aanleveren aan Scouting Nederland voor op de website                              
 • Audit Scouting Nederland
 • Eventueel laatste aanpassingen door het aspirant SCENES Centre.
 • Definitieve goedkeuring door Scouting Nederland                                                                                              

4. Afronding

 • Scouting Nederland doet een aanvraag bij de WOSM
 • Bericht van WOSM. Kampeerterrein moet informatie, tekst en foto’s sturen naar de WOSM
 • Ontvangst SCENES-certificaat van de WOSM
 • Feestelijke uitreiking SCENES-certificaat en schildje door Scouting Nederland
 • Het SCENES-logo mag in alle communicatie gebruikt worden                                                                                                                 

5. Continueren

SCENES-team van het kampeerterrein blijft:                                                                                               

 • Beheerteam en staf informeren
 • De werkplannen aanpassen
 • Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering/bewustwording van de medewerkers               
 • Nieuwe ideeën aandragen
 • Bijdragen aan de Nederlandse SCENES-bijeenkomsten (1 keer per jaar)                             
 • Evalueren

En:

 • Stuurt elk jaar in oktober een up-date naar Scouting Nederland en heeft elk jaar contact met Scouting Nederland
 • Vraagt één keer per 3 jaar een nieuwe audit door Scouting Nederland aan

Elke vijf jaar moet Scouting Nederland de deelname verlengen bij de WOSM.