fotolijn

Waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwilligers erg belangrijk zijn. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De vereniging kent een aantal waarderingstekens om haar waardering te laten blijken aan vrijwilligers, leden en niet-leden.

Waarderingsteken

Voor vrijwilligers zijn er drie soorten waarderingstekens: brons, zilver en goud. Het bronzen waarderingsteken wordt toegekend door het bestuur van de eigen Scoutingregio. Het zilveren en het gouden waarderingsteken worden toegekend door het landelijk bestuur.

Voor het ontvangen van een bronzen, zilveren of gouden waarderingsteken moet aan een aantal criteria worden voldaan.

waarderingstekens

Bronzen waarderingsteken (€ 39,-)

Voor het ontvangen van een bronzen waarderingsteken moet aan drie van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • De vrijwilliger heeft gedurende minimaal vijf jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • De betrokkene is initiator van groeps- of regioactiviteiten.
 • De aanvraag dient voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus – groep, regio, land; het groepsbestuur is voor dit teken de referentie.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang zijn, zijn ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hebben geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, zijn van grote betekenis

Zilveren waarderingsteken (€ 49,-)

Voor het ontvangen van een zilveren waarderingsteken moet aan vier van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • Het betrokken kaderlid is in het bezit van het bronzen teken.
 • De vrijwilliger heeft gedurende minimaal tien jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • De activiteit moet minimaal twee verenigingsniveaus – groep, regio, land – omvatten.
 • De betrokkene is initiator van regionale, interprovinciale of landelijke activiteiten.
 • De aanvraag dient voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus. Voor dit teken fungeert het groepsbestuur dat de aanvraag doet als referentie. Daarnaast moet er goedkeuring van de regio zijn en is er nog één andere referentie nodig.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang zijn, zijn ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hebben geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, zijn van grote betekenis.

Gouden waarderingsteken (€ 65,-)

Voor het ontvangen van een gouden waarderingsteken moet aan vijf van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • Het betrokken kaderlid is in het bezit van het zilveren teken.
 • De vrijwilliger heeft gedurende minimaal twintig jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • De activiteit moet alle verenigingsniveaus – groep, regio, land – omvatten.
 • De betrokkene is initiator van regionale, interprovinciale of landelijke activiteiten.
 • De aanvraag dient voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus. Voor dit teken fungeert het groepsbestuur dat de aanvraag doet als referentie. Daarnaast moet er goedkeuring van de regio zijn en zijn er nog twee andere referenties nodig.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang zijn, zijn ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hebben geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, zijn van grote betekenis.

Vriendschapsteken

Niet-leden van Scouting Nederland kunnen ook een waarderingsteken ontvangen. Dit is het vriendschapsteken dat door het landelijk bestuur wordt toegekend voor een bijzondere aan Scouting Nederland bewezen dienst.

Teken van moed

Jeugdleden kunnen in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste van anderen een waarderingsteken ontvangen. Dit Teken van moed wordt toegekend door het landelijk bestuur. Het teken van moed kan ook postuum worden toegekend.

Lustrumteken

Het lustrumteken kan uitgereikt worden aan leden van Scouting Nederland, die hiervoor in aanmerking komen op basis van het aantal jaren van hun lidmaatschap. Er zijn tekens voor een lustrum bij 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 40- en 50-jarig lidmaatschap. Een lustrumteken is direct bij de ScoutShop te bestellen

Koninklijke onderscheiding

In Nederland wordt ieder jaar een groot aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bovengemiddeld hebben ingezet voor de samenleving. Onder de gedecoreerden zijn ook altijd veel (oud-)scouts. Meer informatie over de aanvraag van een lintje, kun je vinden op www.lintjes.nl.

Naam(*)
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres(*)
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Onderwerp(*)
Vul een onderwerp in voor je bericht

Je vraag(*)
Je hebt geen bericht ingevuld