Headerafbeelding

Communautair Binnenvaart Certificaat (CBB)

Het CBB is een wettelijke keuring voor schepen van 20 meter en langer. Register Holland voert de CBB-keuring uit, met een frequentie van één keer per zeven jaar - tenzij in de tussentijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden (nieuwe motor, verlenging/inkorting). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen.

Inhoud

Voor bestaande pleziervaartuigen kan een certificaat afgegeven worden als het schip niet geheel aan de nieuwe Europese richtlijn voldoet, op voorwaarde dat er geen 'klaarblijkelijk gevaar' is. Het certificaat wordt dan voorzien van een bijlage, waarin is aangetekend aan welke wettelijke eisen het schip niet voldoet. Er is sprake van 'klaarblijkelijk gevaar' wanneer niet aan de voorschriften voor de structurele eigenschappen van het vaartuig, de vaar- en manoeuvreereigenschappen of de veiligheid aan boord wordt voldaan (bijv. door het ontbreken van de benodigde certificaten).
Team wachtschepen adviseert om ruim voorafgaande aan de CBB-keuring een veiligheidskeuring uit te laten voeren, omdat het voldoen van het schip aan de CBB-richtlijnen dan ook wordt beoordeeld. Tijdens deze keuring geven we ook advies over mogelijkheden om de veiligheid en functionaliteit aan boord te verbeteren.

De minimale eisen voor een bestaand pleziervaartuig

  • Cascosterkte en huiddikte; hiervoor moet het schip droogstaan. Register Holland inspecteert het casco en maakt hierbij een vlakrapport op. (Wanneer er al een casco-inspectie heeft plaatsgevonden, wordt deze geaccepteerd als deze niet ouder is dan twee jaar en door een erkend bureau is uitgevoerd, zie ook vlakdiktekeuring).
  • Stuurinrichting (inclusief stuurautomaat indien aanwezig).
  • Vrij zicht vanuit de stuurpositie (naar voren, maar ook naar achteren!).
  • Anker inrichting (operationeel).
  • Marifoon verbinding/bediening.
  • Gasinstallatie aan boord; gekeurd door erkend installateur.
  • Brandveiligheid (o.a. gekeurde brandblussers).
  • Reddingsmiddelen (reddingsvesten en boeien).
  • Manoeuvreereigenschappen; deze kunnen door de surveyor aan boord worden beoordeeld of met een proefvaart worden aangetoond.

Geldigheidsduur

Bestaande schepen of schepen waarvoor het certificaat verlengd moet worden, krijgen een certificaat dat 7 jaar geldig is. Bij tussentijdse ingrijpende verbouwingen kan het nodig zijn om een herkeuring aan te vragen (bijv. bij verlenging van het schip, een nieuwe inrichting of het plaatsen van een andere motor).

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Ondersteuning