fotolijn

Grensoverschrijdend gedrag

Het kan zijn dat je binnen je groep te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij kun je denken aan fraude, geweld of seksueel misbruik. In dit geval is het de bedoeling dat je gebruik maakt van het Protocol grensoverschrijdend gedrag  van Scouting Nederland, zodat je zeker weet dat je met de juiste informatie en richtlijnen werkt. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland schrijft voor dat er een meldplicht is bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij het landelijk opvangteam voor meer informatie en ondersteuning.

Wil je meer weten over het sociaal veilig maken van je groep? Kijk dan op de pagina 'Sociale veiligheid' voor meer informatie over dit thema, de Verklaring Omtrent het Gedrag en de gedragscode .