fotolijn

Brand

Regelmatig komt het voor dat Scoutinggebouwen door brand getroffen worden. Er zijn vele manieren om brand te voorkomen, maar als je gebouw toch getroffen wordt door brand, is het belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan.

Scouting Nederland heeft daarom de brochure In de brand, uit de brand  opgesteld. Hierin staan richtlijnen om na een brand de schade voor de groep zoveel mogelijk te beperken. Ook vind je hierin tips om brand in je clubhuis te voorkomen en richtlijnen voor het bouwen van een nieuw clubhuis.