fotolijn

Kindermishandeling

Soms is er het vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Vaak durven kinderen die mishandeld worden hier niet over te praten. Daarom is het belangrijk dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en actie ondernemen.

Als je je zorgen maakt over een kind of kindermishandeling vermoedt, kun je terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is te bereiken op telefoonnummer 0800-2000 (24/7, gratis). Het is verstandig om ter voorbereiding van een gesprek met Veilig Thuis contact op te nemen met het landelijk servicecentrum. Hier kunnen professionele medewerkers je helpen om een goed gesprek met Veilig Thuis te realiseren.

Je kunt het stappenplan uit de handleiding Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling  gebruiken als er binnen je speltak een vermoeden is van kindermishandeling. De signalenkaart  kan je helpen om signalen op waarde te schatten. Beide producten zijn ontwikkeld door Steunpunt Scouting Overijssel in samenwerking met Kadera.

Voor meer informatie over kindermishandeling kijk je op de website van Veilig Thuis, op www.kindermishandeling.nl (voor kinderen en jongeren) of www.kindermishandeling.info (voor volwassenen).

E-learning kindermishandeling

Augeo heeft samen met verschillende vrijwilligersorganisaties, waaronder Scouting Nederland, een nieuwe online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers. De cursus heet: Zorgen over een kind, en nu? en helpt vrijwilligers die wel eens het gevoel hebben dat het thuis niet goed gaat met een kind. Maar wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed?

De online cursus laat zien op welke signalen je moet letten, wat je zelf kunt doen en bij wie je aan de bel kunt trekken. Bekijk de cursus hier.