fotolijn

Gerelateerde onderwerpen

Pesten

Pesten kan overal voorkomen, ook bij Scouting. Als leidinggevende wil je er natuurlijk voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het zorgen voor een omgeving waarbinnen vrijwilligers en jeugdleden op een respectvolle manier met elkaar omgaan, is hierbij erg belangrijk. In de trainingen en kompassen voor leiding (Beverkompas, Welpenkompas, Scoutskompas en in de Explorergids) wordt ingegaan op pesten en hoe je het kunt voorkomen. 
Meer informatie over pesten en de preventie hiervan vind je ook in het infoblad 'pesten'. Het beste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de sfeer in de groep zo goed en gezellig is, dat er geen pestgedrag voorkomt. In zo'n omgeving heeft iedereen respect voor elkaar en laten de scouts elkaar in hun waarde. 

Overige informatie

Er is veel informatie beschikbaar op internet en bij andere organisaties over pesten en hoe je het kunt voorkomen:

 • Kijk eens op de pestpagina op de website van het Nederlands Jeugd Instituut. Het is wel gericht op scholen, maar ook voor Scoutinggroepen staat er veel bruikbare informatie
 • De Belgische collega’s hebben ook veel bruikbare informatie over het voorkomen van pesten. Een leuk spel is ‘TOKTOK, herrie in het hok’. Dit spel gaat over pestgedrag en heeft ook een link met social media.

Kindermishandeling

Soms is er het vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Vaak durven kinderen die mishandeld worden hier niet over te praten. Daarom is het belangrijk dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en actie ondernemen.

Als je je zorgen maakt over een kind of kindermishandeling vermoedt, kun je terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is te bereiken op telefoonnummer 0800-2000 (24/7, gratis). Het is verstandig om ter voorbereiding van een gesprek met Veilig Thuis contact op te nemen met de afdeling Sociale Veiligheid van Scouting Nederland (link naar stap 2 van “wat moet ik doen bij grensoverschrijdend gedrag?). Hier kunnen professionele medewerkers je helpen om een goed gesprek met Veilig Thuis te realiseren.

Je kunt het stappenplan uit de handleiding Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruiken als er binnen je speltak een vermoeden is van kindermishandeling. De signalenkaart  kan je helpen om signalen op waarde te schatten. Beide producten zijn ontwikkeld door Steunpunt Scouting Overijssel in samenwerking met Kadera.

Voor meer informatie over kindermishandeling kijk je op de website van Veilig Thuis, op www.kindermishandeling.nl (voor kinderen en jongeren) of www.kindermishandeling.info (voor volwassenen).

E-learning kindermishandeling

Augeo heeft samen met verschillende vrijwilligersorganisaties, waaronder Scouting Nederland, een nieuwe online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers. De cursus heet: Zorgen over een kind, en nu? en helpt vrijwilligers die wel eens het gevoel hebben dat het thuis niet goed gaat met een kind. Maar wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed?

De online cursus laat zien op welke signalen je moet letten, wat je zelf kunt doen en bij wie je aan de bel kunt trekken. Bekijk de cursus hier.

Alcohol / drugs / roken

Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken bij Scoutingactiviteiten:

 • Leden van Scouting houden zich aan de wet.
 • Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
 • Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
 • Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
  - Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in functie is.
  - Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.
 • Lees ook het infoblad “Drank- en horecawet”.

Meer informatie vind je op de volgende webpagina van Scouting Nederland.

Overlijden, rouw en verdriet

Een sterfgeval binnen een groep kan grote invloed hebben op de leden van de groep en zorgt vaak voor veel verdriet en onbegrip. Daarom heeft Scouting Nederland het Draaiboek rouw en verdriet  opgesteld.

In het Draaiboek rouw en verdriet wordt beschreven hoe je als leiding het beste met het overlijden van een lid kunt omgaan. Het draaiboek biedt direct hulp en beschrijft op een praktische manier hoe je als groep verdergaat na het overlijden van het lid. Aanvullende informatie en nuttige tips vindt je in de bijlage van het Draaiboek rouw en verdriet: “Ieder dempt zijn eigen schrik”.

Ondersteuning

Scouting Nederland is een organisatie waarbij op verschillende niveaus bestuurd wordt. Het bestuur van een Scoutinggroep is bijvoorbeeld een belangrijke succesfactor voor een gezonde groep. Onder 'Ondersteuning' vind je alles wat je nodig hebt om je Scoutinggroep goed te laten functioneren. Ook krijg je een beeld van de organisatie van Scouting Nederland.