Headerafbeelding

Veiligheid op het water

'Varen doe je samen' is een landelijk project met als doel de recreatievaart en beroepsvaart bewust te laten worden van elkaar op het water. In het project worden handreikingen gedaan over hoe je met elkaar veilig(er) kunt varen. Ga naar de website van het project 'Varen doe je samen'.

Varen doe je samen knooppuntenboekjes

De Knooppuntenboekjes vanuit het project 'Varen doe je samen' worden regelmatig geactualiseerd en zijn gratis als PDF-bestand te downloaden op de website.

Interessante brochures

Er zijn naast de knooppuntenboekjes ook diverse brochures over veilig varen gemaakt, zoals de brochure Veilig het water op, Tips voor de roeiers en kanoërs, Spelregels voor een veilige snelle vaart en Veiligheid aan boord. De eerstgenoemde brochure geeft kort en bondig handige tips en bespreekt de belangrijkste verkeersregels op het water. 

In 2012 is de handige brochure Het blauwe bord verschenen, met uitleg over hoe je op de stromende rivieren grote schepen die de verkeerde wal varen moet passeren (stuurboord op stuurboord passeren). De regels in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) worden daarnaast in de brochure toegelicht. De brochures zijn net als de knooppuntenboekjes als PDF te downloaden op www.varendoejesamen.nl.

Meer over het project 'Varen doe je samen'

'Varen doe je samen' is een initiatief van Rijkswaterstaat, alle provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en Groningen Seaports, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Scouting Nederland is lid van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie waar het project 'Varen doe je samen' is omarmd.

Ondersteuning