Headerafbeelding

Voor bestuur

Als je als Scoutinggroep te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Hoe kan je als bestuur het beste handelen?

 • Bewaar de rust, maak een verslag van de feiten (wat is er wanneer gebeurd? Wat heeft de melder gezien? Wie zei wat? etc.) en noteer de vragen die je hierover hebt.

 • Neem voor informatie en advies contact op met team sociale veiligheid van Scouting Nederland of met de bereikbaarheidsdienst.

  Team sociale veiligheid

  socialeveiligheid@scouting.nl


  telefoon 033-496 09 11 (bij calamiteiten dag en nacht bereikbaar)

 • Raadpleeg het Protocol grensoverschrijdend gedrag, de gedragscode en het huishoudelijk reglement en handel hiernaar. Deze bestanden zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 • Treed als bestuur accuraat op en neem gepaste stappen tegen het grensoverschrijdende gedrag.

 • Vul het meldingsformulier in en stuur dit op naar Scouting Nederland

  Landelijk servicecentrum Scouting Nederland
  t.a.v. afdeling sociale veiligheid
  Postbus 210
  3830 AE LEUSDEN

  of

  inveiligehanden@scouting.nl
  socialeveiligheid@scouting.nl

 • Indien nodig: vraag om bijstand van het landelijk opvangteam (LOT).

  Als er sprake is van een calamiteit (zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval) kan je altijd om hulp vragen van het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

  Alleen in overleg met de afdeling sociale veiligheid of de bereikbaarheidsdienst kan het LOT worden ingeschakeld.

Ondersteuning