Headerafbeelding

Alcohol, drugs en roken

Het is belangrijk om binnen je Scoutinggroep goede afspraken te maken rondom het gebruik van alchohol, roken en drugs. Hieronder vind je het standpunt van Scouting Nederland, dat je kunt gebruiken om het gesprek binnen je Scoutinggroep aan te gaan en de afspraken op papier te zetten. 

Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken bij Scoutingactiviteiten:
• Leden van Scouting houden zich aan de wet.
• Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
• Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
• Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
- Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in functie is.
- Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.
• Lees ook het infoblad Drank- en horecawet.
Meer informatie vind je op de webpagina over alcoholgebruik.

Ondersteuning