fotolijn

Veiligheidsbladen

Regelgeving

Scouting Nederland stelt infobladen beschikbaar over wet- en regelgeving waar je als scout of Scoutinggroep mee te maken kunt krijgen. Voor de infobladen over financiële regelgeving en belastingen klik je hier.

Documenten

Aanhanger

Aanhanger

Infoblad over regelgeving rondom het gebruik van aanhangwagens / aanhangers, o.a. over de wijze van laden, kenteken en rijbewijs.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Infoblad over regelgeving rond aansprakelijkheid, risico aansprakelijkheid, het voorkomen van schade en ongelukken en verzekeren.

Afvalinzameling

Afvalinzameling

Infoblad over de regelgeving rondom afvalinzameling, afvoer van afval en de mogelijkheden om de stroom afval in te dammen.

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Infoblad over het zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en veilige omstandigheden voor vrijwilligers van een Scoutinggroep.

Asbest

Asbest

Infoblad over soorten asbest, het verbouwen van je Scoutinggebouw, het verwijderen en de risico's van asbest.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Om voor bepaalde activiteiten gebruik te kunnen maken van een terrein, is het noodzakelijk dat de bestemming van een bepaald perceel dit toestaat. Het gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland is aan regels gebonden. In bestemmingsplannen is door gemeenten vastgelegd wat de bestemming van de grond is. In dit infoblad lees je er alles over.

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Infoblad over bestuurlijke aansprakelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een riscio dat onder andere voor het groepsbestuur, stichtingsbestuur en regiobestuur goed is om te onderkennen.

Bouwen

Bouwen

Infoblad over regelgeving rond bouw, type bouwvergunningen en de wijze van aanvragen.

Brandveiligheid kampeerterreinen

Brandveiligheid kampeerterreinen

Infoblad over de brandveiligheid van kampeerterreinen, het voorkomen van brand, vergunningen, een calamiteitenplan, blusmiddelen, verzekeringen, bosbranden en training rondom brandveiligheid.

Cameratoezicht

Cameratoezicht

Bij het toepassen van cameratoezicht moet men zich ervan bewust zijn dat dit invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen. In dit infoblad lees je welke regelgeving er van toepassing is.

Certificaat van onderzoek

Certificaat van onderzoek

Infoblad over regelgeving in de pleziervaart. De eisen die in de binnenvaartwet en het binnenvaartbesluit gesteld worden aan schepen, de verplichting over een Certificaat van Onderzoek te beschikken en de mogelijkheid hier een vrijstelling (verklaring namens de minister) voor aan te vragen bij bijvoorbeeld sleepboten.

Drank en horecawet

Drank en horecawet

Infoblad over regelgeving bij het schenken van alcohol, de leeftijdsgrenzen, Verklaring sociale hygiene, instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA), paracommerciële instellingen en de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor het schenken.

Drank en horecawet - bestuursreglement

Drank en horecawet - bestuursreglement

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik)

Drank en horecawet - bestuursreglement (Word-versie)

Drank en horecawet - bestuursreglement (Word-versie)

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik) (Word-versie)

Drank en horecawet - stellingenspel

Drank en horecawet - stellingenspel

Stellingenspel over het gebruik van drank, alcohol en drugs in je groep (o.a. alcoholgebruik / drugsgebruik).

Drinkwater

Drinkwater

In je clubgebouw of op een kampeerterrein zul je vaak beschikken over drinkwater. In de meeste gevallen levert het waterleidingbedrijf dit water. In sommige gevallen is een grondwaterwinput met pomp en eventueel een zuivering aanwezig en wordt zelfstandig in de behoefte aan drinkwater voorzien. In dit infoblad lees je er alles over.

Droppings

Droppings

Infoblad over regelgeving en adviezen bij het organiseren van droppings en nachtelijke tochten.

EHBO

EHBO

Infoblad over het toepassen van eerste hulp bij ongevallen en het beschikbaar hebben van een verbandtrommel.