fotolijn

Organisatie team wachtschepen

Team Wachtschepen is onderdeel van de Technische Commissie van de Landelijke Admiraliteit. Klik hier om meer informatie te downloaden over de organisatie van het team wachtschepen en de leden van de commissie . De Technische Commissie heeft bij aanstellen een opdracht gekregen van het projectenbureau, waarin het waterwerk vertegenwoordigd is. Ten aanzien van de wachtschepen is de opdracht als volgt:

Het waarborgen en verbeteren van de technische veiligheid bij het gebruik van […] grote schepen […] en wachtschepen.

Daarbij worden de volgende resultaten beoogd:

 • Keuring en certificering van de vloot volgens de Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) en de richtlijnen volgens de binnenvaartwet
 • Bekendheid geven aan alle waterscoutinggroepen over nieuwe relevante wetgeving en besluiten, alsmede het NTR
 • Evaluatie van deze wetten/besluiten, incl adviezen neerleggen bij de Regionale Admiraliteiten
 • Controle van deelname aan scouting evenementen van schepen en ontmoediging van voornemen tot deelname niet-gecertificeerde schepen
 • Adviseren van de Landelijke Admiraliteit betreffende veiligheid van de vloot

In het kort

De taak van het Team Wachtschepen is om namens Scouting Nederland toe te zien op de naleving van de door de wetgever én Scouting Nederland gestelde technische eisen aan de wachtschepen. Team Wachtschepen bestaat uit 2 onderdelen:

1. De Wachtschepencommissie (WSC)

2. Keurmeesters

Wachtschepencommissie informeert Scoutinggroepen met wachtschepen over relevante wetgeving en ontwikkelingen in de binnenvaart. De Commissie wordt zo mogelijk om advies gevraagd bij beoordeling van subsidie-aanvragen door waterwerkgroepen bij het Scouting Nederland Fonds. De Keurmeesters voeren keuringen uit ten aanzien van de technische conditie en de veiligheid ten behoeve van het varen met kinderen.

Kortom, de taken van het Team Wachtschepen zijn het:

 • Bijhouden relevante wet- en regelgeving
 • Bijhouden keuringseisen wachtschepen
 • Veiligheidskeuring van wachtschepen
 • Adviseren groepen met wachtschepen
 • Lobbyen bij relevante partijen

Het mandaat voor de Veiligheidskeuring is gegund aan de WSC door het bestuur van Scouting Nederland. De in overleg met de Scheepvaartinspectie opgestelde en door de Kleine Vlootraad van 30 oktober 1999 vastgestelde, minimale veiligheidseisen waaraan een wachtschip dient te voldoen vormen de basis voor de Veiligheidskeuring. Naar aanleiding van de veranderingen in de Binnenvaartwet in 2009 zijn deze eisen naar gelang geupdate.

Collectieve inkoop

Wanneer er voldoende aanleiding is (bijv. wettelijke veranderingen of actuele zaken) en er voldoende capaciteit beschikbaar is binnen de WSC, kan er worden gekeken naar het treffen van collectieve inkoopsregelingen met aantrekkelijke kortingen voor nuttige producten, voornamelijk op het gebied van veiligheid:

 • AIS
 • Reddingsvesten (CO2) en de jaarlijkse keuring ervan
 • Reddingsboeien en -lijnen
 • Radar reflectors
 • Communicatieapparatuur (bijv. portofoons)
 • Trossen en (sleep)lijnen
 • PBM’s (oorkleppen, brillen, enz.)
 • Stickers en bordjes (voor a/b)
 • Gas- en brandmelders
 • Toplichten voor vletten