fotolijn

Wat leer je tijdens een Gilwell?

Waarom zou je je voor een training inschrijven, als je niet weet wat er te leren is? De Gilwell-training is een bijzondere training, omdat je vooraf niet weet wat je precies gaat leren. Sterker nog, dat wat je gaat leren is erg persoonlijk en het is voor iedereen anders. De training is maatwerk, waarbij voor iedere deelnemer naar de beste leerervaring wordt gezocht.

Wel zijn er bepaalde thema’s die regelmatig terugkeren in de leerervaringen van Gilwell-deelnemers:

 • Zelfsturend vermogen: de mogelijkheden die je jezelf geeft om sturing en richting te geven aan je eigen gedrag en je eigen ontwikkeling. Ben je blij met wat je doet of wil je graag iets anders? Daag je jezelf te weinig uit of juist te veel? Loop je vaak tegen dezelfde dingen aan?
 • Uitdrukkingsvaardigheid (assertiviteit): de mate waarin je je goed kunt uitdrukken, je goed kunt aangeven wat je denkt, voelt, wat je wilt of wat je niet wilt.
 • Leidinggeven: de manier waarop je leiding geeft en leiding wilt geven. Wil je bijvoorbeeld meer initiatief nemen en vaker de leiding hebben? Of wil je juist anderen meer de ruimte geven en eens niet de leiding nemen?
 • Functioneren in teamverband: hoe functioneer jij binnen een team? Welke rol pak jij vaak op in het team: ben jij de organisator, breng je nieuwe ideeën in, let je op de details? En hoe ga je om met conflicten binnen je team?
 • Ontwikkelingsgerichtheid (zelfinzicht): de mate waarin je zelf richting geeft aan je eigen ontwikkeling. Heb je een goed beeld van jezelf, weet je waar je kracht ligt en waarin jij je nog wilt ontwikkelen?

Daarnaast zijn er enkele algemene vaardigheden die je tijdens een Gilwell-training verder ontwikkelt. In een Gilwell-training wordt veel aandacht besteed aan het geven en ontvangen van feedback. Je leert goed luisteren en je leert goede vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven. Verder leer je in een Gilwell-training om beter naar je eigen gedrag te kijken en ervaar je hoe je daar verandering in kunt aanbrengen.

Maar wat betekent dit nu concreet? Lees de ervaringen van deelnemers!

"Tijdens de Gilwell-training heb ik een 2.0-versie van mezelf neergezet" Lees meer...

Pascal, deelnemer training Gilwell Weekenden

Gilwell en Scouting Academy

Scouting Academy is hét platform binnen Scouting Nederland dat gaat over de (persoonlijke) ontwikkeling van vrijwilligers. Het doel van Scouting Academy is om te zorgen dat je voldoende deskundigheid hebt om een kwalitatief goed spel neer te zetten waardoor meiden en jongens zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. En natuurlijk om te zorgen dat wat je leert binnen Scouting, ook buiten Scouting van waarde is.

De Gilwell-training is één van de mogelijkheden die Scouting Academy je biedt om je verder te ontwikkelen. Daarbij richt de Gilwell-training zich meer dan andere trainingen op persoonlijke ontwikkeling. Je leert hier dus niet allerlei nieuwe Scoutingvaardigheden, maar je leert vooral meer over jezelf: waar ben je goed in en waarin wil je je nog ontwikkelen?

Bij Gilwell is dat wat je gaat leren vooral gerelateerd aan je eigen leervraag. Dat betekent dus dat je aan die competenties kun werken die jij belangrijk vindt en nog wilt verwerven. Je eigen leervraag is hierin leidend, waarbij het uitgangspunt blijft dat een Gilwell-training gaat over je persoonlijke ontwikkeling en niet over het aanleren van vaardigheden gerelateerd aan competenties.

Door de aard van de training is er een aantal competenties dat automatisch aandacht krijgt. De meest voorkomende competenties die cursisten bij Gilwell ontwikkelen, puur door het volgen van de cursus en onafhankelijk van de leervraag, zijn de volgende competenties:

 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Functioneren in teamverband
 • Initiatief nemen en stimuleren
 • Doorzettingsvermogen
 • Integriteit
 • Ontwikkelingsgerichtheid
 • Coachen/begeleiden
 • Zelfsturend vermogen

Een Gilwell-training kun je ook volgen als je een nieuwe functie binnen Scouting krijgt. Om je nieuwe functie goed uit te kunnen voeren, zal je je ongetwijfeld moeten ontwikkelen. De cursus kan je helpen om in je nieuwe functie te ‘groeien’.