fotolijn

3. Groeistrategie

Vraag

Welke sterke kanten ga je gebruiken om je groeidoelen te bereiken? Welke zwakke kanten ga je aanpakken om je groeidoelen te bereiken? Welke kansen ga je pakken om je groeidoelen te bereiken? Welke bedreigingen ga je aanpakken om je groeidoelen te bereiken?

Actie

Maak keuzes en stel prioriteiten. Maak keuzes: waar richt je je op? 1. Volledige markt (bijvoorbeeld alle kinderen in de buurt). 2. Verschillende segmenten (bijvoorbeeld de kinderen in de beverleeftijd uit doelgroep E, F en K*). 3.Een segment (bijvoorbeeld alleen de kinderen in de beverleeftijd uit doelgroep F*). Gaan we ons richten op de eigen bestaande doelgroep of gaan we ons richten op een andere doelgroep? NB ook keuzes maken m.b.t. de andere groeidoelen.

Resultaat

Er is duidelijkheid waarop we ons richten bij het realiseren van de groei.

Tips & tools

  • Met Doelgroepinformatie* kun je je programma, je werving, je communicatie en je zichtbaarheid en uitstraling aanpassen aan je eigen of je te werven doelgroep.

*We maken gebruik van informatie van Mosaic van Experian, hier komen ook de letters E, F en K vandaan.

 

Terug naar de groeicirkel