fotolijn

2.3 Groeidoel: Verkennen

Vraag

Waar zitten de kansen en bedreigingen als je je groeidoelen wilt bereiken? Welke sterke kanten kunnen je helpen om je groeidoelen te bereiken, en welke zwakke punten zitten je in de weg?

Actie

Maak voor alle vijf groeivoorwaarden een verkenning. Maak nog geen keuzes en probeer zo objectief mogelijk te zijn.

Resultaat

Het is inzichtelijk welke (on)mogelijkheden je hebt om je groeidoel te bereiken.

Tips & tools

  • Met Scouts in kaart kun je helder krijgen waar je potentiële leden wonen.
  • Met een Profielschets van je groep kun je een beeld krijgen van je huidige doelgroep en mogelijke potentiële doelgroep.
  • Met het Prognosemodel kun je doorrekenen hoe je ledenontwikkeling er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien.
  • Met doelgroepinformatie kun je je programma, werving, communicatie en zichtbaarheid en uitstraling aanpassen aan je eigen of je te werven doelgroep.

 

Terug naar de groeicirkel