fotolijn

2.1 Groeidoel: Huidige status

Vraag

Hoe staat jouw groep ervoor als het gaat om de vijf belangrijkste voorwaarden voor groei?

Actie

Met de volgende groeivoorwaarden (gebaseerd op de succesfactoren (SF) van het programma Groepsontwikkeling) kan de huidige status getoetst worden:

  1. Groei-ambitie (SF: Bestuur): De groep heeft (of ontwikkelt) gezamenlijk de ambitie om al dan niet samen met andere groepen in buurt te groeien.
  2. Groeipotentie (SF: Spel & leden): Er zijn voldoende potentiële leden in de buurt van de groep om te groeien.
  3. Groeipotentie (SF: Vrijwilligers): De groep heeft (of krijgt) genoeg kwalitatief goede vrijwilligers om te groeien.
  4. Financiële mogelijkheden (SF: Financiën): De groep heeft (of krijgt) voldoende duurzame financiële mogelijkheden om te groeien.
  5. Facilitaire mogelijkheden (SF: Accommodatie & materiaal): De accommodatie, het terrein en de materialen van de groep zijn (of worden) voldoende (kwantiteit en kwaliteit) om de groei op te vangen.

Resultaat

Het is inzichtelijk bij welke groeivoorwaarde(n) de uitdaging ligt.

Tips & tools

  • Beantwoord eerst kort per groeivoorwaarde de vraag bovenaan deze slide. Ga dan gelijk door naar groeiwens en verkenning.
  • Door gebruik te maken van de plannen van aanpak die met Groepsontwikkeling zijn gemaakt kun je de voorwaarden toetsen (voorbeeld plannen van aanpak zijn beschikbaar).
  • Door gebruik te maken van de light-scan Groepsontwikkeling kun je de voorwaarden eveneens toetsen.

 

Terug naar de groeicirkel