fotolijn

2. Groeidoel bepalen

Het groeidoel bepalen gebeurt in drie stappen, die achter elkaar genomen worden en meerdere keren terug komen. Vanuit de huidige status komt een groeiwens naar voren die op (on)mogelijkheden wordt getoetst in de verkenning, waarna er een groeidoel ontstaat. Groeiwensen en Groeidoelen lopen gedurende dit proces een beetje door elkaar, net zo lang totdat vanuit de voorwaarden en het verkennen de groeidoelen duidelijk worden.

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

2.1 Huidige status
2.2 Groeiwens formuleren
2.3 Verkennen

Vraag

Hoe ziet je groeidoel per groeivoorwaarde eruit?

Actie

Formuleer per voorwaarde de kwalitatieve en kwantitatieve groeidoelen (het hoeft niet zo te zijn dat voor elke voorwaarde een groeiwens nodig is!).

Resultaat

De groeidoelen zijn duidelijk en geven energie bij de groep om er mee aan de slag te gaan.

Terug naar de groeicirkel