fotolijn

8. Evalueren & verbeteren

Vraag

  • Wat ging goed en wat kon beter/anders?
  • Wat is het effect van de activiteiten uit het groeiplan?
  • Kan de groeicirkel weer opnieuw toegepast worden?

Actie

  • Monitor de acties.
  • Houd een procesevaluatie (Hoe verliep het proces? Hebben we ons aan onze afspraken gehouden? Etc.).
  • Doe een effectmeting (Hoeveel leden hebben we erbij? Hoeveel leiding is veel enthousiaster geworden?).
  • Stel verbeterpunten vast in een hernieuwd plan of als punt voor de volgende keer.

Resultaat

Het is inzichtelijk welke resultaten op welke wijze behaald zijn. Het is duidelijk welke verbeterpunten er zijn voor het vervolg.

Tips & tools

  • Bedenk vooraf vragen die je als procesevaluatie-instrument wilt gebruiken.
  • Bedenk vooraf vragen die je als effectevaluatie-instrument wilt gebruiken. Maak hier ook gebruik van de eerder vastgestelde indicatoren.
  • Bedenk of je op basis van de (nieuwe) inzichten de cirkel weer opnieuw (versneld) moet doorlopen voor de vervolgacties.

 

Terug naar de groeicirkel