fotolijn

Projecten Scouting Nederland Fonds

Het Scouting Nederland Fonds honoreerd jaarlijks vele aanvragen. Daarmee levert het fonds een belangrijke bijdrage aan diverse projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Landelijke projecten

Recent heeft het fonds de volgende landelijke projecten ondersteund:

Scoutinglandgoed Zeewolde

In Zeewolde realiseert Scouting Nederland een unieke plek, aan het water en midden in de natuur, waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen met uitdagende activiteiten, kampen en tijdens evenementen en trainingen. Meer informatie.

Regionale en lokale projecten

Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor projecten, ondersteuning bij calamiteiten of bij een bouwproject. Het gaat om projecten die niet in de reguliere begroting passen. Groepen die getroffen worden door een calamiteit zoals brand, ontvangen vanuit het Scouting Nederland Fonds een pakket met informatie en producten om snel weer aan de slag te kunnen met het aanbieden van het Scoutingspel voor hun jeugdleden. Nieuw op te richten groepen ontvangen een leuk startpakket om ze op weg te helpen.

Gehonoreerde projecten