fotolijn

Giften bij inkomstenbelasting

Als vrijwilliger maak je soms kosten voor de activiteiten die je voor je groep, regio of team moet uitvoeren. Het organisatieonderdeel waarvoor je je activiteiten uitvoert, heeft, als het goed is, vastgesteld hoe men met declaraties wil omgaan. Soms worden kosten niet vergoed, in andere gevallen alleen de werkelijke kosten. Ook over het vergoeden van reiskosten kunnen grote verschillen optreden. Meer informatie over onkostenvergoeding vind je in het infoblad Onkostenvergoedingen .

Je kunt bij het ontvangen van onkostenvergoedingen en declaraties te maken krijgen met de Belastingdienst. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vergoeding gezien wordt als loon. In sommige gevallen kun je er voor kiezen om je declaraties niet te laten uitbetalen, maar als gift af te trekken van je inkomen bij de belastingaangifte. Daarvoor bestaan verschillende regels. De belangrijkste regels en beperkingen vind je in het infoblad Gemaakte kosten als gift aftrekken .