Headerafbeelding

Waarom Tijd voor Avontuur?

Na 10 jaar ‘Laat je uitdagen!’ is het tijd voor een nieuwe ledenwervingscampagne. Scouting heeft door Jongerenbureau Coen een onderzoek laten uitvoeren naar de beste manier voor ledenwerving voor Scoutinggroepen. Daaruit kwam Tijd voor Avontuur. We noemen het geen campagne meer, maar een evenement, dat elke groep kan organiseren op een voor de groep geschikt moment. Naast dat de materialen rond het evenement er fris en modern uitzien, is de aanpak ook nieuw. Wat is er zo bijzonder aan?

Niet Scouting staat centraal in dit evenement, maar toffe en uitdagende activiteiten die de aandacht trekken van kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Tijdens dit evenement heb je als deelnemer een avontuurlijke dag met je vrienden en vriendinnen. Zo maken kinderen en jongeren spelenderwijs kennis met Scouting. Jongerenbureau Coen heeft onderzocht dat deze aanpak voor kinderen die Scouting nog niet kennen, beter werkt dan een directe oproep als: “Kom naar de open dag en word lid van Scouting!” En als deelnemers dan eenmaal kennis hebben gemaakt, is er ook over nagedacht over hoe de kennismaking met deze deelnemers er daarna uit kan zien. Daarmee vergroten we de kans dat de deelnemers na het evenement ook lid van de Scoutinggroep worden.

Veelgestelde vragen Tijd voor Avontuur

 • Na 10 jaar 'Laat je uitdagen!' is het tijd voor iets nieuws. Zodat we kunnen aansluiten bij de interesse van kinderen en jongeren van nu. De campagne kan worden ingezet voor ledenwerving, maar als je geen nieuwe leden nodig hebt, zet je hem in om de samenleving te laten zien dat we er zijn en goede en mooie dingen doen. Zie de campagne dan als een activiteit om jouw groep/regio én de landelijke vereniging toekomstproof te houden.

 • Na de zomer (en hopelijk met corona onder controle) willen de wereld graag laten zien dat we ‘alive and kicking’ zijn en dat we blij zijn dat we weer volop kunnen draaien. Een feestje voor leden en niet-leden. Het is dan ook de lancering van onze nieuwe ledenwervingscampagne. Na oktober kan de open dag Tijd voor Avontuur zo vaak als een groep wil op zijn eigen moment organiseren. Net als vroeger ‘Laat je uitdagen!’.

 • Deze campagnematerialen zijn bijna 10 jaar oud en willen we langzaam uitfaseren. Het is nog wel even beschikbaar, maar we raden je aan om het vernieuwde materiaal van Tijd voor Avontuur te gebruiken. Hiermee laat je zien dat Scouting met de tijd meegaat en blijft vernieuwen.

 • Het onderzoek heeft zich gericht op de groep 9-15 jaar, omdat we daar moeilijk binnen komen, terwijl daar wel potentieel zit. Dat wil niet zeggen dat het materiaal niet aansprekend is voor een wat lagere of hogere leeftijd. Je geeft zelf nog invulling aan je campagne waarbij je je specifiek kunt richten op een bepaalde leeftijd.

 • In het onderzoek zaten vooral meiden, omdat we weten dat er nog steeds meer jongens bij Scouting zitten (60% jongens versus 40% meiden) en we ook meiden willen aanspreken. Maar omdat uit onderzoek bleek dat de meeste meiden die mogelijk interesse hebben in Scouting, net als de jongens vooral avontuurlijke, uitdagende activiteiten willen, is campagne is dus wel geschikt voor jongens en meiden en zodanig in te zetten.

 • Scouting en haar maatschappelijke waarde wordt door veel ouders/verzorgers en de potentiële leden/vrijwilligers als erg belangrijk gezien. Dit geldt ook voor degenen die Scouting eigenlijk niet zo goed kennen. Door een goed doel te koppelen aan de open dag, sluiten we aan bij dit beeld en vergroten we ons potentiële doelgroep. We kunnen op deze manier onze maatschappelijke waarde laten zien en er zelf ook een beetje beter van worden omdat het bijdraagt aan een beter imago.

 • Doordat we landelijk een goed doel hebben gekozen, kunnen we in het hele land één gezicht naar buiten laten zien. Aan de start van de campagne kunnen groepen gemakkelijk instappen op een mooi project van WWF. Een biljoen bomen en het leefgebied van de jaguar is een doel met een hoog knuffelgehalte en duurzaamheid, wat goed past bij Scouting én bij de doelgroep waar we op mikken. WWF helpt in de communicatie, samen staan we sterk(er). We vragen groepen aan deze try-out mee te doen, en na de evaluatie kan het best zijn dat groepen beter zelf hun goede doel kunnen kiezen.

 • We zijn deze keer juist begonnen met het bevragen van de doelgroep die we willen bereiken (jongeren die ons nog niet kennen). Hen willen we immers bereiken! Met deze input zijn we aan de slag gegaan. Vervolgens hebben we met Scoutinggroepen een pilot gedaan om de organisatie op poten te zetten. Wegens het coronavirus kon de uiteindelijke open dag nog niet plaatsvinden. De bevindingen in het hele organisatieproces zijn meegenomen in het concept. Het enthousiasme in de groepen was groot. In oktober stellen we alle groepen in de gelegenheid om mee te doen met een tweede reuze pilot. Daarna kunnen we evalueren en bijstellen. Hiermee denken we echt te vernieuwen en in te spelen op de buitenwereld.

 • Zie ook vraag 1: 'Waarom deze campagne?'. De campagne kan worden ingezet voor ledenwerving, maar als je geen nieuwe leden nodig hebt, zet je hem in om de samenleving te laten zien dat we er zijn en goede en mooie dingen doen. Zie de campagne dan als een activiteit om jouw groep/regio én de landelijke vereniging toekomstproof te houden.

 • Veel groepen hebben een vrijwilligerstekort. Je zou de campagne ook kunnen inzetten om juist vrijwilligers enthousiast te maken. Denk daarbij aan ouders/verzorgers van de potentiële leden. Als je hen ook met deze activiteiten kan binden, dan sla je twee vliegen in één klap. Dus: een feestje voor leden en niet-leden. Met de speciale boodschap: zoek je inspiratie om avontuurlijk vrijwilligerswerk te doen met kinderen en jongeren?

 • Ja, dit is gecheckt bij de onderzoeksgroep, conclusie is dat een leuke middag vol uitdagende activiteiten zeker €5,- waard is, zeker omdat (een deel van) de opbrengst naar het goede doel gaat. Alles wat gratis is, wordt als vrijblijvend ervaren en soms lijkt het daardoor ook minder waard om naar toe te gaan.

 • Dat kan zo zijn, maar het heeft veel voordelen. Je betrekt deelnemers van tevoren al bij het evenement, zodat het meer gaat leven. Zeker als ze sponsors vooraf gaan zoeken. Als groep kun je gemakkelijker iets organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren of bouwen van een klimwand. Dit zou je sneller doen als je weet dat er een grote opkomst is. Ook wanneer je deze grote groep niet krijgt, kan je juist je activiteiten daarop aanpassen.

 • Ja en nee. Het WWF kent het rangerlidmaatschap voor kinderen in de Scoutingleeftijd. Je zou dus gelijk denken: als ze Ranger zijn, dan willen ze vast geen lid worden van Scouting. We denken dat het elkaar echter niet hoeft uit te sluiten. Bij WWF ga je niet naar een fysieke opkomst. WWF en Scouting Nederland denken dat het elkaar kan versterken omdat de activiteiten zo verschillend, maar wel aanvullend zijn. Veel van onze (potentiële) jeugdleden hebben een zwak voor de natuur en willen zich inzetten voor het behoud ervan. Daarnaast vinden ze het ook ontzetten fijn om in die natuur met elkaar leuke avonturen te beleven. Kortom: een win-win situatie.

 • Het kan natuurlijk zijn dat jullie het bij ledenwerving en ledenbehoud al precies zo doen als in de aanpak wordt voorgesteld. Dan hebben jullie gelijk, dan is er niets nieuws. Toch denken we dat er voor veel groepen vernieuwende elementen in zitten:

  • De uitstraling van de campagne is lekker van ‘nu’.
  • In de campagne staat Scouting niet voorop, maar de activiteiten en het maatschappelijke doel.
  • De deelnemers worden voorzichtig “verleid” en nieuwsgierig gemaakt om via kruimelpaadjes steeds meer vertrouwd te raken met Scouting.

  Kortom: een aanpak die aansluit bij wat groepen gewend zijn, maar met net wat andere accenten, zodat het effect duurzamer en groter is.

Ondersteuning