Headerafbeelding

Scouting in de praktijk: hoe is de kwaliteit van de programma's van onze groepen?

In 2010 is een nieuwe Scouting spelvisie en methode ontwikkeld. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de…