Headerafbeelding

April is besturenmaand bij Scouting!

Scoutingbesturen hebben een belangrijke en unieke rol in onze vereniging. De kwaliteit van bestuur en organisatie is zelfs één van de vijf succesfactoren van een groep of regio. Zo’n bestuursteam heeft grote invloed op de kwaliteit en veerkracht van een groep of regio. En op een positief vrijwilligersklimaat. Alle reden dus om dat eens te benadrukken en besturen extra online-instrumenten te bieden. Dat doen we in april en mei met het thema besturenmaand.

Je vindt hier online activiteiten om aan deel te nemen of tools voor besturen om te downloaden en te gebruiken. Alles om je bestuurskracht verder te versterken. Laat je uitdagen en doe mee!

Activiteiten

 • Datum en tijd
  Woensdag 7 april
  20:00 - 21:30 uur

  Beschrijving
  In deze online workshop ga je onder begeleiding en met een praktisch instrument kijken naar de positie die je bestuur nu heeft in je groep en welke je in de toekomst zou willen innemen. Je hebt uitwisseling met andere bestuurders. Na afloop heb je een hulpmiddel, dat je ook met je voltallige groepsbestuur kunt gebruiken.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Via Scouts Online.

 • Datum en tijd
  Donderdag 8 april
  20:00 - 21:00 uur

  Beschrijving
  Iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen. Toch is dit vaak niet het geval en al helemaal niet als het specifiek over een bepaald stukje gaat binnen bijvoorbeeld het verenigingsrecht. Recente en minder recente wijzigingen in de wet- en regelgeving maken een evaluatie van de wijze van besturen noodzakelijk. Maar hoe doe je dat? En nog belangrijker: hoe ga je dan om met de veranderende afspraken binnen je bestuur? Rozemarijn Hoobroeckx, jurist van Scouting Nederland, neemt jullie mee met tips over de impact van veranderende wet- en regelgeving en hoe je daar als bestuur het beste mee om kunt gaan. Een must voor elk bestuur die haar kwaliteitsbewakers en beheerders rol zo optimaal wil vormgeven.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Niet nodig, volg het webinar via het YouTubekanaal van Scouting Nederland. Kun je er niet bij zijn? Na afloop kun je de gehele video alsnog een keer bekijken via YouTube.

 • Datum en tijd
  Donderdag 15 april
  20:00 - 21:00 uur

  Beschrijving
  Als corona ons iets heeft duidelijk gemaakt is het dat een goed contact met de (lokale) overheid er voor kan zorgen dat iets wel kan i.p.v. niet. Maar hoe zet je je bestuursrol van netwerker zo effectief mogelijk in? Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland deelt in dit webinar zijn ervaringen in het lobbywerk met (lokale) overheden. Wat zijn de do en don'ts, wanneer wacht je af en wanneer anticipeer je, hoe leg je de juiste contacten, welke coalities sluit je, met wie werk je samen en nog veel meer antwoorden op vragen in het lobbywerk zullen de revue passeren. Doe mee!

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Niet nodig, volg het webinar via het YouTubekanaal van Scouting Nederland. Kun je er niet bij zijn? Na afloop kun je de gehele video alsnog een keer bekijken via YouTube.

 • Datum en tijd
  Vrijdag 16 april
  20:00 uur

  Beschrijving
  Hi jonge bestuurder, ben jij jonger dan 30 jaar en zit je in het bestuur van een groep, stichting, admiraliteit of regio? Kom dan in de besturenmaand naar onze jonge bestuurders borrel! Dit online evenement wordt door drie jonge bestuurders van het landelijk bestuur georganiseerd: Arwen, Eefje en Maam. We willen graag kennis maken met jullie en ontdekken wat ons jonge bestuurders bindt, interesseert en motiveert. Niet te serieus en vooral gezellig met elkaar in gesprek gaan. Lijkt je dat ook wat, meldt je dan aan met onderstaande link en je ontvangt voor 16 april de inloggegevens voor online borrel.

  Doelgroep
  Individuele jonge bestuurders

  Inschrijving
  Via Scouts Online.

 • Datum en tijd
  Dinsdag 20 april
  20:00 - 21:30 uur

  Beschrijving
  In deze online workshop bekijk je aan de hand van een praktisch hulpmiddel of je bestuur alle rollen van een STER-bestuur uitvoert. En je bedenkt waar jouw bestuur meer aandacht aan kan geven, in uitwisseling met andere deelnemende groepsbestuurders. Na afloop heb je een instrument, dat je ook met je voltallige groepsbestuur kunt gebruiken.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Via Scouts Online.

 • Datum en tijd
  Donderdag 22 april
  20:00 - 21:00 uur

  Beschrijving
  Je hoopt het als bestuurslid nooit mee te maken, een calamiteit op je Scoutinggroep. Een brand, een (dodelijk) ongeval, een zedenzaak zijn gelukkig zeldzame voorbeelden van "calamiteiten" waar jaarlijks enkele groepen binnen Scouting Nederland mee te maken krijgen. Mocht het zich voordoen dan komt er veel op je af. Omgang met de pers, politie, ouders en andere betrokkenen, het Landelijk Opvangteam, maar soms ook advocaten en verzekeraars. Kortom: veel aspecten waar je vaak niet op voorhand deskundig in bent als bestuurslid. Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland neemt jullie mee in diverse voorbeeld situaties en geeft tips hoe je (emotioneel) betrokken en professioneel kunt reageren en handelingsverlegenheid herkent en kunt voorkomen. Een aanrader voor elk bestuur wat op het ergste voorbereid wil zijn.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Niet nodig, volg het webinar via het YouTubekanaal van Scouting Nederland. Kun je er niet bij zijn? Na afloop kun je de gehele video alsnog een keer bekijken via YouTube.

 • Datum en tijd
  Maandag 17 mei
  20:00 - 21:30 uur

  Beschrijving
  In deze online workshop ga je onder begeleiding en met een praktisch instrument kijken naar de positie die je bestuur nu heeft in je groep en welke je in de toekomst zou willen innemen. Je hebt uitwisseling met andere bestuurders. Na afloop heb je een hulpmiddel, dat je ook met je voltallige groepsbestuur kunt gebruiken.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Via Scouts Online.

 • Datum en tijd
  Dinsdag 18 mei
  20:00 - 21:30 uur

  Beschrijving
  In deze online workshop bekijk je aan de hand van een praktisch hulpmiddel of je bestuur alle rollen van een STER-bestuur uitvoert. En je bedenkt waar jouw bestuur meer aandacht aan kan geven, in uitwisseling met andere deelnemende groepsbestuurders. Na afloop heb je een instrument, dat je ook met je voltallige groepsbestuur kunt gebruiken.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Via Scouts Online.

 • Datum en tijd
  Donderdag 29 april
  20:00 - 21:00 uur

  Beschrijving
  Sta jij weleens stil met je bestuur bij gezonde ledenontwikkeling? Genoeg leden, een goede verdeling over de speltakken, een beperkte in- en uitstroom, nauwelijks wachtlijsten, voldoende doorstroom, genoeg kwalitatief goede leiding zijn de belangrijkste factoren voor gezonde leden ontwikkeling. Roel Ossewold neemt je mee in cijfers rondom gezonde ledenontwikkeling en staat stil waar en hoe je invloed kunt uitoefenen op deze cijfers om daarmee de gezonde toekomst van je groep te verbeteren.

  Doelgroep
  Individuele groepsbestuurders

  Inschrijving
  Niet nodig, volg het webinar via het YouTubekanaal van Scouting Nederland. Kun je er niet bij zijn? Na afloop kun je de gehele video alsnog een keer bekijken via YouTube.

Instrumenten voor besturen

Brainwriting

Wat voor bestuur zijn jullie? Praat iedereen mee, wordt er naar alle leden even goed geluisterd of zijn het altijd dezelfde mensen die de boventoon voeren? Staat er de volgende bestuursvergadering een dilemma op de agenda: ga dan eens met elkaar in “gesprek” via brainwriting.

Stuurkracht

Een ster(k) bestuur beschikt over verschillende krachtbronnen. Met de krachtmeting van kenniscentrum Movisie kun je in kaart brengen hoe het bestuur ervoor staat. Benieuwd naar de stuurkracht van jouw bestuur? Doe dan dit stukje van de krachtmeting.

Knippen is beter dan plakken

Als bestuursleden te veel zelf willen regelen, loert het gevaar van zaken missen; want missen en vergissen is menselijk. Echter, hoe meer taken er zijn voor een bestuurslid, des te groter de kans op een misser. Of op minder betrokkenheid in de vereniging. Zijn jullie ook zo’n bestuur dat er al maar taken aan vastplakt? Bekijk deze tool!

Hoe divers is jouw bestuur?

Diversiteit kan op vele manieren: leeftijd, sekse, etniciteit, sekse, etniciteit, kwaliteiten en competenties. Diversiteit verruimt de blik van het bestuur, zorgt voor vernieuwing in besluitvorming, en meer ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt dat divers samengestelde teams beter presteren. Hoe zit dat eigenlijk bij jouw bestuur?

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

Het is verleidelijk om bij nieuwe ideeën met je ogen te rollen of het met een grap af te doen. Ook reacties als: 'ja, maar…' of 'leuk, maar...' gevolgd door allerlei argumenten over tijd, geld, kennis. Maar daarmee mis je misschien de vondst van een ruwe diamant. Wil je nieuwe ideeën een eerlijke kans geven? Gebruik dan de PKTO-techniek.

STER(k)-bestuur en bestuurstypes

Een STER-bestuur in Scouting vervult 5 unieke rollen. Wil je als bestuur weten welke rollen je al goed vervult? Of welke je als bestuur wilt versterken? Kijk met deze uitleg, dan samen in de spiegel en ga het gesprek aan over wat je wil oppakken.

Top 12 voor een gezonde Scoutinggroep

Is het voor je bestuur belangrijk om jouw Scoutinggroep een fijne plek te maken voor alle leden? Dan biedt deze top 12 interessante tips om mee aan de slag te gaan. Het zijn punten, gebaseerd op onderzoek, of die je bestuur inzicht geven bij feiten en kennis over je eigen groep.

Behapbaar besturen in de praktijk

Als je bestuurstaken behapbaar zijn, blijf je ze met plezier doen. In het kennisdossier 'Behapbaar besturen' van Pep Den Haag lees je de verzamelde praktijktijktips van besturen in vrijwilligersorganisaties. Over hoe je met weinig tijd veel kan bereiken met je eigen bestuur.

Traject Bestuursontwikkeling

De rol van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij leiding hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht.
Een traject Bestuursontwikkeling biedt groep- of regiobesturen de mogelijkheid om - samen met andere besturen - op een praktische wijze de eigen bestuurskracht te vergroten.

Meer weten? Lees hier verder!

Traject Groepsontwikkeling

Een gezonde groep is erg belangrijk. Er zijn vele Scoutinggroepen die goed functioneren en een gezonde basis hebben, maar er zijn ook groepen die de kansen die zich aanbieden niet kunnen benutten. Om deze reden is in 2011 het programma Groepsontwikkeling gestart. In 2015 is het programma formeel afgerond, maar groepen die willen deelnemen aan een vernieuwd traject kunnen meedoen in het kader van “Toekomstproof zijn”. 

Doelen van het programma Groepsontwikkeling zijn: 

 • Groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen. 
 • Groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen en verbeteracties. 
 • Groepen ondersteunen bij het opstarten en uitvoeren van verbeteracties.

Meer weten? Lees hier verder!

Traject Groei

Gezonde ledenontwikkeling binnen je groep is een must voor een onbezorgde toekomst van je groep. Genoeg leden, een goede verdeling over de speltakken, een beperkte in- en uitstroom, nauwelijks wachtlijsten, voldoende doorstroom, genoeg kwalitatief goede leiding zijn de belangrijkste factoren voor gezonde leden ontwikkeling. Wil je ermee aan de slag, richt je dan niet alleen op werven van jeugdleden en leiding, maar onderzoek alle factoren en kijk wat je kunt verbeteren. Deze trajecten kan je als groep zelf doen, met ondersteuning van het handboek groei. Mocht je echter ondersteuning willen laat het dan weten.

Meer weten? Lees hier verder!

Meer weten over besturenondersteuning?

Er is nog veel meer informatie voor besturen beschikbaar op de website van Scouting Nederland. Met deze links vind je meer informatie over: