HRM’er kernteam productiebureau m/v - Iemand voor ruwe bolsters met zachte pit

Productiebureau | Productiebureau - Kernteam

Het kernteam van het nieuwe productiebureau zorgt ervoor dat evenementen goed ondersteunt worden zodat deze voor alle deelnemers veilig en betrouwbaar zijn. Dat doen ze niet zelf: dat doen ze met enthousiaste productievrijwilligers die kennis hebben van productiezaken en passie voor de evenementen. Want iedereen wil dat jeugdleden en deelnemende volwassenen moe en voldaan huiswaarts gaan. En als voorzitter, penningmeester of HRM’er van het kernteam zorg jij ervoor dat productie daar een welverdiende bijdrage aan levert waar iedereen blij van wordt!

Je bezigheden
Als HRM’er werk je samen met de vrijwilligerscoördinator: de beroepskracht die speciaal voor het opzetten van dit nieuwe team is aangesteld per 1 aug. 2019. Samen denken jullie mee in de stappen die genomen moeten worden om de nieuwe werkwijze tot een succes te maken. Elk lid van kernteam begrijpt dat je vanaf dag één aandacht hebt voor iedereen die met het nieuwe bureau van doen heeft en waarvan nog lang niet de hele puzzel is gelegd. Gelukkig houden jullie ervan om de juiste puzzelstukjes bij elkaar te zoeken, of moeten we in jouw geval zeggen; de juiste vrijwilliger op de juiste plek op het juiste moment en dat dan ook nog afgestemd met de HRM’ers van het evenement. En dat doen jullie niet alleen: door je stakeholders binnen en buiten de vereniging te betrekken komen jullie tot een duidelijk vrijwilligersbeleid dat voor iedereen passend is en waar men zich graag aan wil verbinden. Jullie weten met het kernteam een goed samenwerkingsklimaat te scheppen waar straks ook de hoofden van veiligheid, vergunningen, infra, horeca etc aanschuiven als lid van het productiebureau.

Je bagage
Je neemt (een beetje) ervaring mee in het leiding geven aan een veranderend organisatie onderdeel. Liefst heb je al wat relevante ervaring binnen de LLA’s. Jullie zijn als kernteam in staat om doelgericht samen te werken en de wens van de klant (het evenement) in het vizier te houden. Je hebt pioniersgeest en een waarderende manier van communiceren. Van jou als HRM’er verwachten we bovendien dat je extra aandacht hebt voor de productievrijwilliger en wilt afstemmen met het landelijk afgesproken vrijwilligersbeleid. Je bent in staat om interventies of ontwikkelingsprocessen te faciliteren/ te begeleiden. Schrik niet van de tijdsinvestering: omdat de puzzel nog niet helemaal gelegd is zal je het eerste jaar zo’n 2 tot 3 dagdelen zoet zijn met het passen en meten van alle stukjes.

Je beloning
Je mag nog met heel veel puzzelstukjes meedenken. Samen met je kernteamleden én je andere leden van het productiebureau mogen jullie je eigen samenwerkingscultuur bouwen. Waar nodig of gewenst mag je hulp inroepen, bv van het landelijke HRM team. Jullie hoeven het echt niet alleen te doen. Iedereen, ook buiten jullie bureau, werkt graag mee! Maar je allergrootste beloning zijn natuurlijk die deelnemers, die door jullie voorwerk moe en voldaan huiswaarts gaan.

Aanmelden en informatie
Als je nog meer wilt weten mag je bellen met Marjolein Akkermans, sparringpartner voor LSC teams over vrijwilligersbeleid: Marjolein.Akkermans@scouting.nl. Je mag haar ook even bellen: 0612990679
Als je direct al weet dat dit DE klus is voor jou (en ja.. je mag best nog wat te leren hebben) dan mag je je aanmelden via de knop hieronder. Je wordt dan door Lars gebeld voor een eerste oriëntatie en dan besluiten jullie samen of je verder gaat.

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!
Te vervullen vanaf:
01-01-2020
Nodig tot:
2023-01-01
Reageer als lid van Scouting
Reageer als niet-lid van Scouting